Zašto su nanomaterijali zanimljivi znanstvenicima?

 

Nanomaterijali su posebno zanimljivi jer imaju velik potencijal za stvaranje novih i inovativnih proizvoda u mnogim područjima. Izravnim upravljanjem reakcijama i međudjelovanjem atoma na nanorazini mogu se proizvesti nanomaterijali, a njihovim svojstvima može se manipulirati na neobične načine. To bi, primjerice, moglo dovesti do proizvodnje boljih lijekova,  kozmetike i građevinskih materijala ili ekološki prihvatljivije energije,

a time imati značajan pozitivan učinak na život europskih građana. Nekoliko znanstvenika dobilo je Nobelovu nagradu za svoj rad u području nanomaterijala, a posljednji se put to dogodilo 2016., kada su tri europska istraživača dobila Nobelovu nagradu za kemiju za svoj rad s nanomaterijalima.

Osim što donosi bolje tehničke funkcije nanomaterijala, promjena njihovih svojstva mogla bi značiti da bi se učinci tih materijala na ljude i okoliš mogli razlikovati od učinaka kemikalija koje nisu u nanoobliku.

Znanstvenici i regulatori žele shvatiti način na koji nanomaterijali mogu utjecati na zdravlje ljudi i okoliš te saznati mogu li se postojeći načini procjene sigurnosti kemikalija primijeniti na nanomaterijale ili su potrebne njihove izmjene.

EU financira mnogo istraživačkih projekata čiji je cilj oslobađanje potencijala nanomaterijala, ali i jamčenje njihove sigurnosti za ljude i okoliš. Rad na tim projektima odvija se u suradnji s kemijskom industrijom i regulatorima diljem svijeta.

Do danas je kao rezultat istraživačkih projekata o zdravstvenoj ekologiji i sigurnosti nanomaterijala, koje je financirao EU, objavljeno više od 500 članaka u stručnim časopisima. Djelomičan popis tih publikacija može se pronaći među publikacijama na internetskim platformama NanoSafety Cluster i Open Science Publications.