Nanomaterijali u kozmetičkim proizvodima

Козметични продукти

Kozmetički proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a uređeni su Uredbom o kozmetičkim proizvodima. Njome je utvrđen sigurnosni okvir i uspostavljen je središnji sustav za obavješćivanje za kozmetičke proizvode koji se stavljaju na tržište EU-a. Bojila, konzervansi i UV-filtri, uključujući one koji su nanomaterijali, moraju dobiti izričito odobrenje.

Proizvođači, uvoznici ili njihove imenovane treće strane trebaju registrirati svoje kozmetičke proizvode putem Portala za obavješćivanje o kozmetičkim proizvodima. Ako proizvod sadržava nanomaterijale, podnositelj obavijesti mora utvrditi o kojem se nanomaterijalu radi te mora navesti vjerojatan put izlaganja.

Bojila, konzervansi i UV-filtri moraju dobiti odobrenje od Europske komisije prije njihove uporabe u kozmetičkim proizvodima. Prije izdavanja odobrenja Znanstveni odbor za sigurnost potrošača (SCCS) preispituje toksikološke podatke koji se odnose na tvar za koju se traži odobrenje.

Pregledom popisa sastojaka na pakiranju proizvoda možete saznati sadržava li kozmetički proizvod koji upotrebljavate nanomaterijale. Nanomaterijali u kozmetičkim proizvodima moraju biti označeni riječju „nano” u zagradi nakon imena sastojka.

 

 

Infografika

 

Infografiku je izradila ECHA za EUON uz potporu Europske unije u okviru programa SMP-COSME.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku pomoć Europske unije. Stavovi izraženi u njemu nikako se ne mogu smatrati službenim mišljenjem Europske unije. Ni ECHA ni Europska komisija nisu odgovorne za moguće korištenje informacija sadržanih u njemu.