Nanolijekovi na tržištu EU-a

Nanolijekovi su prisutni na tržištu EU-a više od 20 godina. Europska nadležna tijela ocjenjuju sve lijekove prije nego što ih odobre i objavljuju informacije o njihovoj uporabi i značajkama.

Europska komisija odobrila je prvi nanolijek 1996. Za svaki lijek koji ocjenjuje Europska agencija za lijekove (EMA) na svojoj mrežnoj stranici objavljuje europsko javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku (EPAR), u kojemu objašnjava uporabu i značajke lijeka.

U nastavku donosimo neke primjere nanolijekova koji su već na tržištu.

Lijek Djelatna tvar i platforma/tehnologija Primjena Prednosti nanoformulacije
Abraxane Koloidna suspenzija paklitaksela vezanog na albumin (djelatna tvar) bez otapala u obliku sferičnih nanočestica Liječenje raka dojke, adenokarcinoma gušterače, raka pluća nemalih stanica Riješeni problemi s topljivosti glavne djelatne tvari (sam paklitaksel nije topljiv u vodi). Manje učestala i ozbiljna toksičnost (mučnina, povraćanje, umor, artralgija, mialgija, alopecija) u usporedbi s prethodnim formulacijama
Caelyx Doksorubicin u obliku pegiliranih liposoma Liječenje metastatskog raka dojke, raka jajnika, Kaposijeva sarkoma (raka krvnih žila), višestrukog mijeloma Veća akumulacija u tumorskim stanicama i povećano vrijeme cirkulacije - smanjenje kardiotoksičnosti doksorubicina
CosmoFer/INFeD/Ferrisat* Nanočestice željeza obložene dekstranom za parenteralnu primjenu (injekcija) Liječenje anemije Stabilniji kompleks željezo-ugljikohidrata u usporedbi s formulacijama koje ne obuhvaćaju nanočestice – smanjena toksičnost (smanjena nefrotoksičnost, nakupljanje željeza između stanica).
Rapamune Čestice sirolimusa u koloidnoj nanodisperziji nanokristala stabiliziranoj radi smanjenja veličine čestica Profilaksa za odbacivanje organa u bolesnika s presađenim bubregom Poboljšana stabilnost i biodostupnost


*EPAR nije dostupan jer odobrenje nije dano putem europskog postupka.