Kozmetički proizvodi

Zastava EU-a i sudački čekić

Uredba EU-a o kozmetičkim proizvodima provodi se u svrhu osiguranja zdravlja potrošača, ali predstavlja i temelj za europske inovacije i jača konkurentnost kozmetičkog sektora na globalnoj razini.

Proizvođači i uvoznici u EU-u odgovorni su za osiguranje sigurnosti svojih proizvoda, neovisno o tome radi li se o kozmetičkim ili drugim potrošačkim proizvodima. Svi kozmetički proizvodi moraju biti prijavljeni putem Portala za prijavu kozmetičkih proizvoda (CNPC) prije stavljanja na tržište EU-a. Prisutnost nanomaterijala u kozmetičkom proizvodu mora biti izričito navedena u obavijesti Europskoj komisiji.

Obavijest mora sadržavati barem sljedeće informacije:

  • identifikaciju nanomaterijala, uključujući njegov kemijski naziv i druge deskriptore utvrđene u uredbi
  • specifikaciju nanomaterijala, uključujući veličinu čestice te njegova fizikalna i kemijska svojstva
  • procjenu količine nanomaterijala sadržane u kozmetičkom proizvodu koji se namjerava godišnje staviti na tržište
  • toksikološki profil nanomaterijala
  • podatke o sigurnosti nanomaterijala
  • sve informacije povezane s razumno predvidljivim uvjetima izloženosti.

Nadalje, kozmetički proizvodi koji sadrže nanomaterijale osim bojila, konzervansa i UV filtara te koji nisu drugačije ograničeni Uredbom o kozmetičkim proizvodima podliježu dodatnom postupku. Za njih je potrebno podnijeti zasebnu prijavu putem CNCP-a šest mjeseci prije stavljanja na tržište. Ako Europska komisija ima sumnje u pogledu sigurnosti nanomaterijala, može od Znanstvenog odbora za sigurnost potrošača (SCCS) zatražiti ocjenu rizika.

Europska komisija mora odobriti određene skupine tvari, kao što su bojila, konzervansi i UV filtri, uključujući one koji su nanomaterijali, prije njihove uporabe u kozmetičkim proizvodima. Ovom odobrenju prethodi mišljenje SCCS-a, koji pregledava dostavljene toksikološke podatke.

Europska komisija odgovorna je za objavu kataloga svih nanomaterijala koji se upotrebljavaju u kozmetičkim proizvodima na tržištu EU-a. Katalog se temelji na informacijama koje su dostavili proizvođači putem CPNP-a.

Ako proizvod sadrži nanomaterijale, to treba biti navedeno na popisu sastojaka navođenjem riječi „nano” u zagradama neposredno nakon naziva takve tvari.

Categories Display