WHO

World Health Organisation logo

WHO proučava rizike kojima je stanovništvo na globalnoj razini izloženo uslijed uporabe kemikalija. U području nanomaterijala WHO se usredotočio na moguće učinke koje izloženost nanomaterijalima može imati na radnike.

WHO razvija smjernice pod nazivom „Zaštita radnika od mogućih rizika proizvedenih nanomaterijala”. Cilj tih smjernica jest poboljšati zdravlje i sigurnost na radu za sve radnike koji bi mogli biti izloženi nanomaterijalima u različitim proizvodnim i društvenim okruženjima.

Tim će se smjernicama obuhvatiti elementi procjene rizika i upravljanja rizikom, a one će sadržavati i preporuke za poboljšanje sigurnosti na radu i zaštitu zdravlja radnika koji rade s nanomaterijalima u svim zemljama, a osobito u zemljama niskog i srednjeg dohotka.