Reproduktivni učinci nanomaterijala

Reproduktivni učinci odnose se na promjene u plodnosti ili poremećaje u razvoju do kojih dolazi prije ili nakon rođenja.

Žene mogu imati poteškoće sa začećem zbog promjena u reproduktivnom ciklusu (estrus) ili komplikacije za vrijeme trudnoće ili porođaja. Kod muškaraca se mogu pojaviti promjene u proizvodnji ili kvaliteti spermija koje smanjuju njihovu plodnost. 

Izloženost kemikalijama može utjecati i na pubertet i seksualno ponašanje. Razvojni učinci uključuju sve promjene u rastu ili razvoju organa koje imaju za posljedicu strukturne i funkcionalne promjene.


Ispitivanje reproduktivne i razvojne toksičnosti

Kako bi se ispitala reproduktivna i razvojna toksičnost, u studijama se i dalje upotrebljavaju životinje. Ispitivana kemikalija obično se daje oralnim putem ili se udiše tijekom određenog razdoblja, prije i za vrijeme trudnoće. Neke studije mogu se provoditi na nekoliko generacija radi prikupljanja detaljnijih informacija o mogućim štetnim učincima.

Trenutačno su dostupne ograničene informacije o mogućim reproduktivnim učincima nanomaterijala. Štetni učinci obično nastaju nakon što se kemikalija otopi u tijelu, na primjer, nakon oralne izloženosti u crijevima kada se kemikalija apsorbira u krvotok i tako stigne do svih organa. Međutim, mnogi nanomaterijali imaju slabu topljivost i možda se ne otapaju u tijelu. 

Neke studije upućuju na to da nanočestice mogu prolaziti kroz stanice zbog svoje male veličine i završiti u krvotoku, no potrebna su dodatna istraživanja i sustavna ispitivanja kako bi se u potpunosti razumjeli njihovi reproduktivni učinci.