Izloženost nanomaterijalima kroz kožu

Nanomaterijali se često upotrebljavaju u mnogim industrijskim procesima i ugrađeni su u brojne potrošačke proizvode kao što su kozmetički proizvodi, farmaceutski proizvodi, odjeća otporna na mrlje i antibakterijska odjeća, sportska oprema i proizvodi za čišćenje. Uporaba nanomaterijala u tim proizvodima može potencijalno dovesti do izloženosti, prodiranja i apsorpcije kroz kožu u tijelo, posebno kod radnika i potrošača.

Iako je koža relativno nepropusna za nanomaterijale, sustavna izloženost i dalje izaziva zabrinutost s obzirom na to da je koža jedan od najvećih organa u ljudskom tijelu i još uvijek se vodi rasprava u znanstvenoj zajednici o načinima interakcije nanomaterijala s kožom te o tome mogu li imati štetne učinke na zdravlje. Budući da je apsorpcija nanomaterijala kroz kožu preduvjet za bilo kakvu sistemsku dostupnost nakon izlaganja preko kože, vrlo je važno razjasniti mehanizme kojima se nanomaterijali mogu apsorbirati kroz kožu kao i čimbenike koji utječu na apsorpciju nanomaterijala kroz kožu.


Cjelovitost kože ima značajnu ulogu u apsorpciji nanomaterijala 

Apsorpcija i prodiranje kroz kožu složeno je međudjelovanje svojstava čestica u formulaciji i stanja kože.  Čini se da narušena cjelovitost kože i formulacije kojima se povećava propusnost kože pospješuju prodiranje. 

Nanočestice se obično agregiraju u znoju, što može smanjiti njihovu sposobnost prodiranja u vanjski sloj kože, stratum corneum. Međutim, prodiranje čestica koje se upotrebljavaju u formulaciji koja sprječava njihovo agregiranje i dalje može biti veće. 


Manja veličina može značiti veću apsorpciju

Nekoliko studija upućuje na to da veličina čestica može utjecati na prodiranje kroz kožu, odnosno da manje čestice imaju veće stope prodiranja. Svojstva površine kao što su premaz i površinski naboj, pri čemu pozitivan naboj dovodi do većeg prodiranja, također mogu utjecati na prodiranje čestica kroz kožu.


Potrebno je više usporedivih studija o apsorpciji kroz kožu

Kako bi se razjasnio odnos svojstava nanomaterijala i njihove sposobnosti apsorpcije kroz kožu, potrebno je više usporedivih studija. Odnos nanomaterijala i njihova rasprišivanja ili formulacije tijekom izloženosti vrlo je složen i može se razlikovati za pojedinačne nanomaterijale, ovisno o formulaciji koja se upotrebljava.