Razumijevanje izloženosti na radnom mjestu

Radnici mogu doći u dodir s nanomaterijalima u fazi proizvodnje. Međutim, mnogo više radnika može biti izloženo nanomaterijalima u različitim fazama uporabe i unutar lanca opskrbe, dok rukuju ili se koriste nanomaterijalima ili proizvodima koji ih sadrže. Stoga do izloženosti može doći u brojnim profesionalnim okolinama i radnim situacijama u kojima se nanomaterijali upotrebljavaju, u kojima se njima rukuje ili se oni obrađuju te se mogu prenositi zrakom i udisati ili mogu doći u dodir s kožom, primjerice tijekom pružanja zdravstvene skrbi ili rada u laboratoriju, odnosno tijekom radova održavanja ili građevinskih radova.

U nekim situacijama radnici, a možda čak i njihovi poslodavci, nisu svjesni da upotrebljavaju ili obrađuju nanomaterijale ili proizvode koji sadrže nanomaterijale ili da njima rukuju te da im mogu biti izloženi. U takvim situacijama vjerojatno se ne provode dostatne mjere za upravljanje rizicima.

Santé publique France, francuski nacionalni zavod za javno zdravlje, uveo je registar radnika koji rukuju proizvedenim nanomaterijalima, EpiNano, u svrhu praćenja izloženosti i mogućih povezanih zdravstvenih učinaka na radnike izložene ugljičnim nanocijevima, titanijevu oksidu, silicijevu oksidu i crnom ugljenu u objektima u kojima se te tvari proizvode ili upotrebljavaju.

Dostupni su i savjeti za pojedine sektore o upravljanju rizicima od nanomaterijala. EU-OSHA pripremila je kratke e-činjenice o izloženosti nanomaterijalima i prevenciji u sektoru zdravstvene skrbi i tijekom aktivnosti održavanja objekata. Ostale organizacije također su pripremile korisne informacije specifične za pojedini sektor, primjerice:

  • Građevinarstvo: smjernice i alati za građevinski sektor izrađene u okviru projekta SCAFFOLD koji se financira sredstvima EU-a, a bavi se inovativnim strategijama, metodama i alatima za upravljanje profesionalnim rizicima od proizvedenih nanomaterijala u građevinarstvu.
  • Proizvodnja namještaja: informacije prikupljene u kontekstu europskog socijalnog dijaloga između radnika i poslodavaca u sektoru proizvodnje namještaja, Europske federacije graditelja i drvara (EFBWW), Europske udruge proizvođača namještaja (UEA) i Europske federacije sektora proizvodnje namještaja (EFIC).