Skip to Content

Fittex għal nanomaterjali

Fittex għal nanomaterjali

Hawnhekk tista’ tfittex għal nanomaterjali li bħalissa jinsabu fis-suq tal-UE. Id-data tinġabar minn informazzjoni disponibbli pubblikament mir-reġistrazzjonijiet REACH, ir-regolament dwar il-kożmetiċi kif ukoll minn inventarji nazzjonali Franċiżi u Belġjani. Ir-riżultati huma marbuta mal-bażi tad-data tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) dwar is-sustanzi kimiċi kollha rreġistrati fl-UE.

Minħabba differenzi fid-definizzjoni ta’ limiti ta’ rappurtar ta’ nanomaterjali u tunnellaġġ, il-preżenza ta’ nanomaterjal fi kwalunkwe wieħed minn dawn is-sorsi tad-data ma tfissirx li għandu jkun preżenti fihom kollha. Peress li s-sorsi tad-data għandhom regoli u ambiti ta’ rappurtar differenti, mhux dejjem huwa possibbli li jitqabbel materjal irrappurtat f’wieħed mis-sorsi tad-data mas-sustanza fil-bażi tad-data tal-ECHA. F’każijiet fejn l-ebda tqabbil ma jkun possibbli, il-materjal fis-sors tad-data oriġinali ma ġiex irrappurtat.

Xi informazzjoni dwar is-sustanzi rreġistrati tista’ tappartjeni lil partijiet terzi. L-użu ta’ tali informazzjoni jista’ għaldaqstant ikun jeħtieġ il-permess minn qabel tas-sidien terzi. Ikkonsulta l- avviż legali għal aktar informazzjoni.

Nano inventories is temporarily unavailable.

Categories Display


Route: .live1