Nanomaterjali fil-kożmetiċi

Козметични продукти

Kożmetiċi li jitqiegħdu fis-suq tal-UE huma rregolati bir-Regolament dwar il-prodotti kożmetiċi. Dan jipprovdi qafas dwar is-sigurtà u stabbilixxa sistema ta’ notifika ċentrali għall-prodotti kożmetiċi li jitqiegħdu fis-suq tal-UE. Koloranti, priżervattivi u filtri UV, inklużi dawk li jkunu nanomaterjali, iridu jkunu espliċitament awtorizzati.

Manifatturi, importaturi jew il-partijiet terzi maħtura tagħhom jeħtieġ li jirreġistraw il-kożmetiċi tagħhom permezz tal-Portal tan-Notifika ta’ Prodotti Kożmetiċi (CPNP). Jekk prodott ikun fih in-nanomaterjali, in-notifikatur jeħtieġ li jidentifika n-nanomaterjal u jispeċifika r-rotta probabbli li minnha persuna tista’ tkun esposta għalih.

Koloranti, priżervattivi u filtri UV iridu jkunu awtorizzati mill-Kummissjoni Ewropea qabel l-użu tagħhom fil-kożmetiċi. Qabel l-awtorizzazzjoni, il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS) jirrieżamina d-data tossikoloġika relatata mas-sustanza li għaliha qed titfittex l-awtorizzazzjoni.

Tista’ tkun taf jekk il-prodott kożmetiku li qed tuża jkunx fih nanomaterjali billi tħares lejn il-lista ta’ ingredjenti fuq il-pakkett tal-prodott. Nanomaterjali fi prodott kożmetiku jridu jkunu ttikkettati bil-kelma ‘nano’ fil-parentesi wara l-isem tal-ingredjent.

 

 

Infografika

 

L-infografika ġiet prodotta mill-ECHA għall-EUON bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea permezz tal-programm SMP-COSME.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

Dan id-dokument ġie prodott bl-assistenza finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Il-fehmiet espressi hawnhekk bl-ebda mod ma jistgħu jittieħdu li jirriflettu l-opinjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. La l-ECHA u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma huma responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fiha.