Nanomaterjali fil-kożmetiċi

Prodotti kożmetiċi

Kożmetiċi li jitqiegħdu fis-suq tal-UE huma rregolati bir-Regolament dwar il-prodotti kożmetiċi. Dan jipprovdi qafas dwar is-sigurtà u stabbilixxa sistema ta’ notifika ċentrali għall-prodotti kożmetiċi li jitqiegħdu fis-suq tal-UE. Koloranti, priżervattivi u filtri UV, inklużi dawk li jkunu nanomaterjali, iridu jkunu espliċitament awtorizzati.

Manifatturi, importaturi jew il-partijiet terzi maħtura tagħhom jeħtieġ li jirreġistraw il-kożmetiċi tagħhom permezz tal-Portal tan-Notifika ta’ Prodotti Kożmetiċi (CPNP). Jekk prodott ikun fih in-nanomaterjali, in-notifikatur jeħtieġ li jidentifika n-nanomaterjal u jispeċifika r-rotta probabbli li minnha persuna tista’ tkun esposta għalih.

Koloranti, priżervattivi u filtri UV iridu jkunu awtorizzati mill-Kummissjoni Ewropea qabel l-użu tagħhom fil-kożmetiċi. Qabel l-awtorizzazzjoni, il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS) jirrieżamina d-data tossikoloġika relatata mas-sustanza li għaliha qed titfittex l-awtorizzazzjoni.

Tista’ tkun taf jekk il-prodott kożmetiku li qed tuża jkunx fih nanomaterjali billi tħares lejn il-lista ta’ ingredjenti fuq il-pakkett tal-prodott. Nanomaterjali fi prodott kożmetiku jridu jkunu ttikkettati bil-kelma ‘nano’ fil-parentesi wara l-isem tal-ingredjent.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.