In-nanomaterjali fil-ħajja tagħna ta' kuljum

 

In-nanomaterjali jintużaw kważi fis-setturi industrijali u fil-kategoriji ta’ prodotti kollha, sew jekk huma kożmetiċi, sustanzi kimiċi industrijali jew mediċini.

Minħabba l-użu mifrux tagħhom, il-konsumaturi, il-ħaddiema u l-ambjent ukoll jistgħu jiġu esposti għalihom b’bosta modi differenti.

Il-ħaddiema jimmaniġġjawhom fi proċessi ta’ manifattura bħala materja prima. Meta dawn jiġu pproċessati permezz taċ-ċiklu tal-ħajja f’diversi applikazzjonijiet downstream, ħafna aktar se jkunu qed jużawhom fi prodotti bħal żebgħa jew f’oġġetti, pereżempju, stampaturi. Hemm differenza bejn dawk il-prodotti u l-oġġetti li ġew immanifatturati bl-użu tan-nanoteknoloġija u dawk li, meta jintużaw, xorta jkun fihom nanopartikoli ħielsa.

Hemm fehim komuni li n-nanomaterjali jiġu kkunsidrati bħala sustanzi bħal kwalunkwe sustanza oħra. Dan japplika wkoll għall-istatus tagħhom f’kuntest regolatorju.

Id-definizzjoni ta’ sustanza hija tant wiesgħa li tkopri wkoll il-forom kollha ta’ sustanzi, inkluż partikoli f’nanoskala 1-100 nm (jiġifieri, nanomaterjali). Madankollu, meta mqabbla ma’ sustanzi oħra, in-nanomaterjali jistgħu jġibu ruħhom b’mod differenti mhux biss meta jintużaw fi prodotti jew f’oġġetti, iżda wkoll minn perspettiva ta’ valutazzjoni tar-riskju.

Minħabba dan, jista’ jkun hemm ħtieġa li jkun hemm distinzjoni tan-nanomaterjali minn partikoli akbar oħra fil-kuntest ta’ valutazzjoni tar-riskju u ġestjoni tar-riskju.