Skemi ta' rapportar nazzjonali

Bosta Stati Membri ħadu inizjattivi nazzjonali biex jitolbu aktar informazzjoni dwar in-nanomaterjali mill-industrija. Dawn ir-regolamenti nazzjonali jvarjaw fil-kamp ta’ applikazzjoni, iżda wkoll f’termini ta’ liema informazzjoni fil-fatt tintalab mill-kumpaniji, eżenzjonijiet, u informazzjoni disponibbli għall-pubbliku. Il-Belġju, Franza u d-Danimarka għandhom inventarji awtonomi għan-nanomaterjali, filwaqt li n-Norveġja u l-Iżvezja inkludew taqsima għan-nanomaterjali fir-reġistri tal-prodotti diġà eżistenti tagħhom.

Id-data miġbura mill-inventarji nazzjonali ta’ Franza u tal-Belġju hija inkorporata wkoll fil-bażi tad-data Search for Nanomaterials (Fittex Nanomaterjali) biex tiffaċilita tiftix faċli għall-informazzjoni, u rabta ma’ informazzjoni dwar is-sustanza/i u n-nanoforma/nanoforom miġbura skont ir-Regolament REACH.

Biex issir taf aktar dwar in-nanoreġistri Nazzjonali fl-Ewropa u kif dawn ġew, żur l-aċċess miftuħ Kapitolu 21 “Nanoregisters in Europe” minn Abdelqader Sumrein [EN] li huwa parti mill-ktieb “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

EUON li huwa ffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea ffinanzja d-disponibbiltà tal-kapitolu lil pubbliku usa’.

 

Inizzjattiva Nazzjonali Ir-reġistranti Eċċezzjonijiet ewlenin Rekwiżiti tal-informazzjoni Rapportar
FRANZA:
Skema ta' Notifika - Digriet Nazzjonali għar-Rappurtar Obbligatorju tan-Nanomaterjali

Manifatturi, importaturi u distributuri ta’ sustanza, taħlita jew oġġett li jkun fih nanomaterjali fi kwantitajiet ta’ 100 g/sena jew aktar.

Id-definizzjoni użata hija differenti mir-Rakkomandazzjoni tal-UE u tirreferi għal “manifatturat intenzjonalment”. 

Id-dikjarazzjoni tapplika għat-territorju nazzjonali kollu bl-esklużjoni ta’ New Caledonia, il-Polineżja Franċiża, Wallis u Futuna u l-Artijiet Franċiżi tan-Nofsinhar u tal-Antartiku.

Il-kwantità importata jew distribwita minn entità legali hija inqas minn 100 g/sena għal kull sustanza.

Is-sustanza bħala tali jew li tinsab f’taħlita jew bħala oġġetti maħsuba biex jirrifjutaw tali sustanza, tinbiegħ direttament lill-konsumaturi (il-pubbliku ġenerali). 

Info tal-kumpanija
Informazzjoni tan-nanomaterjal (inkluża data fiżikokimika) u informazzjoni disponibbli dwar il-karatteristiċi (eko)tossikoloġiċi
Tunnellaġġ annwali
Użi tas-sustanza
L-identità tal-utenti professjonali

l-1 ta’ Mejju
(mill-2013 ’il quddiem)

IL-BELĠJU:
Reġistru - Digriet Reġju dwar it-tqegħid fis-suq ta’ sustanzi manifatturati fil-forma ta’ nanopartikoli

Manifatturi u importaturi li jqiegħdu nanomaterjali jew taħlitiet li fihom nanomaterjali fis-suq Belġjan fit-territorju Belġjan fi kwantitajiet ta’ >100 g/sena.

Id-distributuri li jqiegħdu nanomaterjali jew taħlitiet li jkun fihom nanomaterjali fis-suq Belġjan fit-territorju Belġjan fi kwantitajiet ta’ >100 g/sena esklussivament lil utenti professjonali (kumpaniji jew persuni li jakkwistaw u jużaw il-prodott fil-qafas tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom).

Definizzjoni bbażata fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-UE, iżda tagħmel eżenzjoni għal sustanzi mhux kimiċi modifikati li jinsabu fin-natura.

Sustanzi naturali, mhux modifikati kimikament.

Pigmenti meta jitqiegħdu fis-suq f’taħlita, oġġett jew oġġett kumpless.

Informazzjoni dwar il-kumpanija u l-utent
Informazzjoni Ġenerali
Taħlita u kompożizzjoni tat-taħlita
L-isem kimiku u l-formula tas-sustanza
Kwantità
Użu
Utenti professjonali

l-1 ta’ Jannar
(mill-2015 ’il quddiem)
ID-DANIMARKA:
Reġistru tal-Prodotti - Ordni dwar ir-Reġistru ta’ Taħlitiet u Prodotti li Fihom in-Nanomaterjali

Manifatturi jew importaturi ta’ taħlitiet u oġġetti li fihom nanomaterjali maħsuba biex jinbiegħu lill-pubbliku ġenerali fis-suq Daniż.

Tintuża r-Rakkomandazzjoni tal-UE għal nanomaterjal.

Oġġetti tal-ikel u materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel
Għalf
Prodotti mediċinali
Apparat mediku
Prodotti kożmetiċi
Pestiċidi
Skart
Taħlitiet u oġġetti li fihom in-nanomaterjal huwa n-nanoskala ta’ sustanzi elenkati fl-Anness IV jew V għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (REACH).
Taħlitiet u oġġetti li fihom nanomaterjali li jokkorru b’mod naturali.
Oġġetti li fihom in-nanomaterjal huwa parti minn matriċi fissa sakemm it-tkagħbir bl-użu, it-tiċrit, il-ħasil, it-tkissir u użu normali simili tal-oġġett ma jwassalx għar-rilaxx ta’ nanomaterjali ħielsa.
Oġġetti li fuqhom in-nanomaterjal jintuża bħala linka direttament fuq l-oġġett jew fuq it-tikketti fuq l-oġġett, inklużi gazzetti, perjodiċi, rivisti, imballaġġ li mhuwiex ikkulurit fil-massa jew miżbugħ.
Tessuti fejn in-nanomaterjal jintuża bħala linka jew għaż-żebgħa tat-tessuti.
Żebgħa, preservattiv tal-injam, kolla u filler li fihom pigment fuq in-nanoskala fejn il-pigment jiżdied biss bl-iskop li jagħti l-kulur lit-taħlita.
Oġġetti tal-gomma jew partijiet tal-gomma ta’ oġġetti li fihom in-nanomaterjali iswed tal-karbonju jew diossidu tas-siliċju.
Taħlitiet u oġġetti prodotti jew importati minn individwi għall-użu mhux kummerċjali tagħhom stess.

Info tal-kumpanija
Informazzjoni dwar il-prodott (inkluż l-isem, il-kwantità; l-użi professjonali, l-applikazzjonijiet)
Informazzjoni dwar in-nanomaterjal (inkluż l-istatus tar-reġistrazzjoni ta’ REACH)
Informazzjoni kimika dwar in-nanomaterjal (inkluż in-numru CAS/UE u l-formula kimika)

it-30 ta’ Awwissu
(mill-2015 ’il quddiem)
IN-NORVEĠJA:
Reġistru tal-Prodotti - Ordni dwar id-dikjarazzjoni obbligatorja tas-sustanzi kimiċi lir-reġistru nazzjonali tal-prodotti  

Rekwiżit ġenerali għall-manifatturi u l-importaturi kollha biex jirrapportaw dwar sustanzi kimiċi li huma kklassifikati taħt l-Artikolu 3 ta’ CLP u mqiegħda fis-suq 100 kg jew aktar fis-sena. Jekk is-sustanza kimika jkun fiha nanomaterjali, għandu jiġi nnotat fid-dikjarazzjoni.

Tintuża r-Rakkomandazzjoni tal-UE għal nanomaterjal. 
Prodotti li mhumiex sustanzi kimiċi
Sustanzi kimiċi mhux ikklassifikati
Sustanzi kimiċi importati jew prodotti inqas minn 100 kg fis-sena
Ċerti sustanzi kimiċi li huma eżentati skont ir-regolamenti:
Prodotti mediċinali
Apparati mediċi (li jinkludu ċerti diżinfettanti)
Prodotti kożmetiċi
Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti
Skart
Oġġett tal-ikel
Għalf
L-informazzjoni li hija diġà magħrufa mill-produttur/manifattur għandha tiġi rrappurtata. Barra minn hekk, il-funzjoni mwettqa min-nanomaterjal għandha tiġi rrappurtata. Obbligatorju minn
Marzu 2013 ’il quddiem
L-IŻVEZJA:
Reġistru tal-Prodotti
Manifatturi u importaturi ta’ sustanzi kimiċi u bijoċidi komuni li fihom nanomaterjali li jaqbżu l-100 kg għal kull prodott fis-sena li jitqiegħdu fis-suq fl-Iżvezja. Sustanzi kimiċi li jiġu mmaniġġjati minn persuna privata f’ambjent ta’ “passatemp” ta’ inqas minn 100 kg fis-sena. Informazzjoni tan-nanomaterjal (inkluża data fiżikokimika) u informazzjoni disponibbli dwar il-karatteristiċi (eko)tossikoloġiċi.
Jekk tali informazzjoni ma tkunx tista’ tiġi pprovduta, l-applikant għandu jispjega r-raġuni.
Għall-pigmenti jeħtieġ li jiġi ddikjarat biss li l-materjal huwa pigment mingħajr ma tiġi pprovduta ebda informazzjoni addizzjonali dwar in-numri.
Dħul fis-seħħ
fl-1 ta’ Jannar 2018

Referenza: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7