WHO

World Health Organisation logo

Il-WHO qed tħares lejn ir-riskju tas-sustanzi kimiċi għall-popolazzjonijiet f’livell globali. Għan-nanomaterjali, il-fokus tal-WHO huwa fuq l-effetti potenzjali tal-esponiment tan-nanomaterjal fuq il-ħaddiema.

Il-WHO qed tiżviluppa linji gwida dwar “Il-Protezzjoni tal-Ħaddiema minn Riskji Potenzjali ta’ Nanomaterjali Manifatturati”. Dawn il-linji gwida għandhom l-għan li jtejbu s-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali tal-ħaddiema li potenzjalment jiġu esposti għan-nanomaterjali f’medda wiesgħa ta’ ambjenti ta’ manifattura u soċjali.

Il-linji gwida se jinkorporaw elementi ta’ valutazzjoni tar-riskju u ġestjoni tar-riskji u se jipprovdu rakkomandazzjonijiet biex titjieb is-sigurtà okkupazzjonali u tiġi protetta s-saħħa tal-ħaddiema li jużaw in-nanomaterjali fil-pajjiżi kollha, iżda b’mod speċjali dawk f’pajjiżi bi dħul baxx u medju.