Sikurezza

Worker painting a car

Kif jaffettwaw is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent in-nanomaterjali? Ma teżisti ebda tweġiba sempliċi għal din il-mistoqsija. Għalkemm ix-xjentisti kisbu bosta esperjenza fil-valutazzjoni tas-sigurtà u tat-tossiċità tas-sustanzi kimiċi b’mod ġenerali, in-nanomaterjali jibqgħu joħolqu sfidi u mistoqsijiet tekniċi u xjentifiċi addizzjonali.

Suġġett jaħraq ta’ diskussjoni fost it-tossikoloġisti huwa jekk in-nanomaterjali jurux effetti bijoloġiċi speċifiċi għan-nano fil-bnedmin u fl-ambjent li, b’mod ġenerali, ma jidhrux fis-sustanzi kimiċi.

In-nanomaterjali huma grupp divers ħafna ta’ sustanzi kimiċi. Għalhekk, huwa diffiċli li jsiru  dikjarazzjonijiet ġenerali dwar in-nanomaterjali u dawn iridu jiġu kkunsidrati fuq bażi ta’ każ b’każ, bl-istess mod għal kwalunkwe sustanza kimika oħra.

Madankollu jistgħu jsiru xi ġeneralizzazzjonijiet. Pereżempju, il-Kumitat Xjentifiku għal Riskji Emerġenti għas-Saħħa u dawk Introdotti Reċentement tal-UE (SCENIHR, Scientific Committee for Emerging and Newly Introduced Health Risks) diġà kkonkluda fl-2006 li f’ħafna mill-każijiet, għal nanomaterjal li diġà huwa solubbli, tista’ tapplika t-tossiċità tal-forma konvenzjonali. Dan ġie kkonfermat minn kumitati/bords xjentifiċi oħra tal-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS, Scientific Committee on Consumer Safety), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u l-Aġenzjia Ewropea għall-Mediċini (EMA) fl-opinjonijiet aktar riċenti tagħhom.

Sar ukoll xogħol sinifikanti fl-istudju tal-effetti possibbli għall-materjal ġenetiku fiċ-ċelloli li n-nanomaterjali jistgħu jikkawżaw inkluż il-mekkaniżmu potenzjali għal dan. Barra minn hekk, bħala riżultat tal-esperjenza li nkisbet s’issa fuq in-nanomaterjali, ix-xjentisti pproponew approċċi ġodda sabiex jiġi vvalutat ir-riskju possibbli tagħhom. Ix-xogħol jibqa’ għaddej sabiex jitjieb il-fehim tagħna ta’ kif l-aħjar nittestjaw u nivvalutaw  il-perikli u r-riskji possibbli tan-nanomaterjali.