Esponiment għan-nanomaterjali

Aspett ewlieni ta’ kwalunkwe valutazzjoni tar-riskju ta’ sustanzi perikolużi huwa l-valutazzjoni tal-esponiment tagħhom. Dan minħabba li għalkemm sustanza kimika tista’ tikkawża ċerti perikli għas-saħħa, il-perikli ma jiġux realizzati sakemm in-nies ma jkunux attwalment esposti għas-sustanza kimika. Dan il-prinċipju japplika b’mod ugwali għan-nanomaterjali. Għalhekk, huwa essenzjali li wieħed jifhem jekk u kif in-nies jistgħu jiġu esposti għan-nanomaterjali fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, inkluż fix-xogħol u fid-dar.

Min-natura tagħhom, in-nanomaterjali għandhom tendenza li jeħlu flimkien sabiex jiffurmaw oġġetti ikbar li jissejħu aggregati u agglomerati li jħallu impatt fuq kif dawn jinteraġixxu ma’ eż. tessuti tal-pulmun.

Barra minn hekk, f’bosta prodotti li attwalment jinsabu fis-suq, in-nanomaterjali jiġu inkorporati f’matriċi differenti li jħallu impatt fuq id-disponibbiltà tagħhom għall-utent jew għall-ambjent.

Iżda n-nanomaterjali jistgħu jiġu rilaxxati minn matriċi bħal dawn, u n-nanomaterjali kemm “ma jibqgħux imweħħlin” faċilment minn mal-aggregati u l-agglomerati ikbar? Diġà hemm qafas ġenerali għad-determinazzjoni tar-rilaxx tan-nanomaterjali mit-trab (ISO/TS 12025:2012).

Għadha għaddejja riċerka addizzjonali sabiex jiġu żviluppati għodod ġodda bħal monitors personali għall-kejl tal-esponiment tan-nanopartikoli fil-post tax-xogħol