Previżjoni tal-proprjetajiet tan-nanomaterjali

Sabiex jitħaffef l-ittestjar tan-nanomaterjali u fl-aħħar mill-aħħar il-fehim tagħna tal-effetti potenzjalment perikolużi tagħhom, ir-riċerkaturi jistgħu jużaw approċċ ta’ read-across. Ir-read-across juża informazzjoni minn sustanzi tas-sors simili fejn teżisti data biex jiġu mbassra l-proprjetajiet tas-sustanzi fil-mira fejn ftit informazzjoni ġiet iġġenerata jew hija nieqsa.

Ir-read-across jista’ jintuża għal sustanzi individwali, inklużi n-nanomaterjali, skont ir-Regolament tar-REACH iżda jista’ jiġi applikat ukoll għal gruppi ta’ sustanzi u n-nanoforom biex tiġi ddeterminata kwalunkwe xejra bejniethom. Jekk ir-raggruppament u r-read-across ikunu saru b’mod korrett, l-ittestjar sperimentali jista’ jitnaqqas minħabba li ma jkun hemm ebda ħtieġa biex kull sustanza mmirata tiġi ttestjata separatament.

 

L-użu ta’ data eżistenti biex jimtlew il-lakuni

L-approċċ ta’ read-across huwa partikolarment utli meta tiġi ġġenerata data għal finijiet regolatorji sabiex l-awtoritajiet ikollhom biżżejjed informazzjoni biex jieħdu deċiżjonijiet dwar is-sustanzi kimiċi u jiżguraw l-użu sikur tagħhom.  

Ir-raggruppament huwa possibbli:  

  • Bejn nanoforom differenti ta’ sustanza
  • Bejn sustanzi oħra fl-istess firxa ta’ daqsijiet
  • Potenzjalment bejn diversi forom ta’ sustanza mill-forma bl-ingrossa tagħhom għan-nanoforom tagħhom

Ir-raggruppament ġie żviluppat inizjalment għas-sustanzi kimiċi u ġie applikat aktar għan-nanoforom.

 

L-identifikazzjoni tal-proprjetajiet tan-nanomaterjali

In-nanomaterjali jistgħu jiġu manifatturati u mmodifikati biex ikollhom karatteristiċi differenti. Dawn ikopru d-daqs, il-forma, il-kristallini u t-trattament tas-superfiċe. Dan tal-aħħar huwa l-proċess ta’ kisi tas-superfiċe tan-nanomaterjal. Pereżempju, xi nanotubi tal-karbonju b’ħitan multipli jistgħu jiġu miksija biex dawn jintrabtu mal-organi u jwasslu l-farmaċewtiċi b’mod aktar effiċjenti.

 

Ir-reġistrazzjoni ta’ sustanzi kimiċi skont ir-REACH bl-użu tar-read-across

Ir-Regolament tar-REACH jeħtieġ data dwar sustanzi prodotti ta’ aktar minn 1 tunnellata fis-sena. Għan-nanoforom, jista’ jkun diffiċli li jintlaħaq dan l-ammont peress li r-rekwiżit jirreferi għat-tunnellaġġ ġenerali tan-nanoforom u forom oħra ta’ sustanza u mhux għan-nanoforma individwali.

In-nanoforom spiss jiġu prodotti fi kwantitajiet ħafna aktar baxxi, li jvarjaw minn ftit grammi sa 100 kilo fis-sena skont l-użi u s-swieq tagħhom.

Jeħtieġ li l-kumpaniji jiġġustifikaw l-użu ta’ read-across meta jirreġistraw is-sustanzi kimiċi tagħhom skont ir-REACH. Dan isir bi spjegazzjoni xjentifikament ġustifikata tar-raġuni għaliex ir-raggruppament tan-nanoforom huwa possibbli, appoġġat minn data disponibbli, pereżempju dwar il-periklu jew id-destin kemm għas-sors kif ukoll għas-sustanzi fil-mira.

 

L-iżvilupp ta’ oqfsa għar-read-across

Matul l-aħħar deċennju, saru ħafna avvanzi biex jiġi ttestjat jekk ir-read-across għan-nanoforom huwiex possibbli u għal liema informazzjoni hija meħtieġa għal approċċ tar-read-across affidabbli.

L-ECHA u l-OECD ippubblikaw gwida biex jagħtu qafas u konfini dwar kif għandu jiġi applikat ir-read-across minn pajjiż għall-ieħor filwaqt li jiżguraw il-validità u l-aċċettazzjoni regolatorji.

Il-proġetti ta’ riċerka, bħal GRACIOUS, żviluppaw qafas prinċipalment biex l-industrija tapplika r-read-across skont ir-REACH, iżda wkoll biex tappoġġa l-iżvilupp sostenibbli tal-prodotti.

Filwaqt li sar progress, jeħtieġ li jsir aktar biex jissaħħu aktar il-validità u r-rikonoxximent tar-read-across bejn nanoforom differenti.