Regolament

 

Fl-UE, in-nanomaterjali huma koperti mill-istess qafas regolatorju rigoruż li jiżgura l-użu sigur tas-sustanzi kimiċi u tat-taħlitiet kollha, jiġifieri r-regolamenti REACH u CLP. Dan ifisser li l-karatteristiċi perikolużi tan-nanoforom tas-sustanzi se jkollhom jiġu vvalutati u l-użu sigur tagħhom jeħtieġ li jiġi żgurat. Hemm ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi għan-nanomaterjali f’leġiżlazzjoni speċifika għas-settur bħal-leġiżlazzjoni dwar l-ikel, il-bijoċidi u l-kożmetiċi.

Sabiex tiddefinixxi t-terminu nanomaterjali, il-Kummissjoni Ewropea pprovdiet rakkomandazzjoni bbażata biss fuq id-daqs tal-partikoli kostitwenti ta’ materjal, mingħajr ma kkunsidrat il-periklu jew ir-riskju. Din id-definizzjoni tkopri materjali naturali, inċidentali jew manifatturati u hija l-bażi għall-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet regolatorji għal dan il-grupp ta’ materjali. Madankollu, f’xi oqsma leġiżlattivi, l-ixprunatur għal obbligi legali għan-nanomaterjali huwa li dawn jista' jkollhom karatteristiċi differenti meta mqabbel ma’ partikoli akbar.

Sabiex jiġu manifatturati jew importati b’mod legali fl-UE, is-sustanzi kollha fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ REACH iridu jkunu rreġistrati. Skont il-volum li jitqiegħed fis-suq, il-manifatturi u/jew l-importaturi, bħala parti mil-leġiżlazzjoni tagħhom, għandhom jippreżentaw informazzjoni dwar l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem kif ukoll dawk ambjentali, u nanoforom perikolużi - stima tal-esponiment matul iċ-ċiklu tal-ħajja.

L-istess obbligi japplikaw għan-nanomaterjali. Meta s-sustanzi jkollhom karatteristiċi perikolużi, ir-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar u l-Imballaġġ (CLP) jeħtiġilhom li jiġu nnotifikati lill-ECHA u li jiġu ttikkettati u ppakkjati sabiex is-sustanzi jkunu jistgħu jintużaw b’mod sigur.

Il-kumpaniji jenħtieġ li jkunu trasparenti fir-reġistrazzjoni ta' REACH tagħhom sabiex jindikaw b’mod ċar kif ġiet indirizzata s-sigurtà tan-nanoforom, inkluż x’miżuri huma meħtieġa sabiex ir-riskju potenzjali jiġi kkontrollat b’mod xieraq. Id-dokumenti ta’ gwida tal-ECHA jipprovdu aktar appoġġ lill-kumpaniji dwar kif jidentifikaw u jirrappurtaw karatteristiċi tan-nanoforom tagħhom.

Minbarra REACH u CLP, hemm ukoll leġiżlazzjoni speċifika għas-settur fl-UE għal gruppi speċifiċi ta’ prodotti. Dawn ikopru pereżempju bijoċidi, prodotti ta’ protezzjoni għall-pjanti, kożmetiċi, farmaċewtiċi, ġugarelli, ikel u prodotti elettroniċi.

Normalment, il-leġiżlazzjonijiet għall-protezzjoni ambjentali, tal-ħaddiema u tal-konsumaturi jiġu implimentati fl-UE permezz ta’ direttivi. Jekk in-nanomaterjali joħolqu riskju għall-ambjent, il-ħaddiema jew il-konsumaturi, ir-regoli ġeneriċi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni japplikaw bl-istess mod għan-nanomaterjali kif japplikaw għal forom oħra ta’ sustanza. Eżempji ta’ direttivi huma d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tal-Ħaddiema mir-Riskji Relatati mal-Esponiment għall-Karċinoġeni u l-Mutaġeni fuq il-post tax-xogħol u d-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ġugarelli.