L-attivitajiet tal-ECHA dwar in-nanomaterjali skont REACH u CLP

Peress li REACH u CLP jkopru n-nanomaterjali, jeħtieġ li l-industrija u l-awtoritajiet jissodisfaw l-obbligi tagħhom u jwettqu l-kompiti tagħhom fi ħdan id-diversi proċessi ta’ REACH (eż. ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjonijiet) u ta’ CLP (eż. il-klassifikazzjoni u t-tikkettar) għal nanoforom bħalma kieku tagħmel għal kwalunkwe forma oħra ta’ sustanza.

Sabiex tagħmel dan, l-ECHA qed taħdem fi sħubija b’saħħitha ma’ korpi regolatorji tal-UE u internazzjonali ewlenin sabiex tibni biżżejjed kapaċità xjentifika u regolatorja.

Fit-tieni Rieżami Regolatorja tan-Nanomaterjali tagħha, il-Kummissjoni Ewropea kkonkludiet li REACH jistabbilixxi l-aħjar qafas possibbli għall-immaniġġjar tar-riskji tan-nanomaterjali meta dawn jkunu jinsabu bħala sustanzi jew taħlitiet, iżda intwera li huma neċessarji rekwiżiti aktar speċifiċi għan-nanomaterjali fi ħdan il-qafas.

Madankollu, l-esperjenza tal-ECHA wriet li sabiex ikun effettiv b’mod sħiħ, REACH se jkun jeħtieġ ikollu dispożizzjonijiet speċifiċi għan-nano. Is-sitwazzjoni attwali fejn REACH b’mod impliċitu jkopri nanomaterjali mingħajr ma jiddikjara dan b’mod espliċitu fit-test legali, ħalliet spazju għal interpretazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati.

 

L-attivitajiet ewlenin tal-ECHA:

  • Timplimenta REACH, CLP u BPR għan-nanomaterjali inkluż eż. tivverifika l-konformità tad-dossiers ta’ reġistrazzjoni.
  • Tikkondividi esperjenza ma’ awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u kumitati xjentifiċi u tiġġenera kunsens fosthom.
  • Tipprovdi feedback u pariri lir-reġistranti li jixtiequ jirreġistraw sustanzi b’nanoforom taħt REACH jew jinnotifikaw skont ir-Regolament CLP.
  • Tipparteċipa u tikkontribwixxi f’attivitajiet regolatorji internazzjonali li għadhom għaddejjin.
  • Tippubblika webinars dwar l-aħħar żviluppi tan-nanomaterjali skont proċessi REACH u CLP.
  • Tilqa’ l-Grupp ta’ Esperti dwar in-Nanomaterjali tal-ECHA li huwa grupp konsultattiv informali li jikkonsisti minn esperti mill-Istati Membri tal-UE, mill-Kummissjoni Ewropea, mill-ECHA u min organizzazzjonijiet ta’ partijiet ikkonċernati akkreditati. Il-mandat tal-grupp huwa li “jipprovdi parir informali dwar kwalunwke kwistjoni xjentifika u teknika rigward l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta’ BPR, REACH u CLP fir-rigward tan-nanomaterjali”.
  • Tistabbilixxi Osservatorju għan-Nanomaterjali tal-UE.

 

Tivverifika konformità skont REACH

Flimkien mal-Istati Membri tal-UE, l-ECHA tiffaċilita żewġ proċessi ta’ valutazzjoni differenti skont REACH: valutazzjoni tad-dossier u tas-sustanza.

Taħt il-valutazzjoni tad-dossier, l-ECHA tista’ twettaq kontroll tal-konformità għal kwalunkwe dossier ta’ reġistrazzjoni. L-għan tal-kontroll tal-konformità huwa li jivverifika li r-rekwiżiti ta’ informazzjoni kollha jiġu ssodisfati. Jekk ma jiġux issodisfati, l-ECHA tista’ titlob aktar informazzjoni jew ittestjar.

L-għan tal-valutazzjoni tas-sustanza huwa li tiċċara jekk sustanza toħloqx riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent. L-ECHA tista’ titlob aktar informazzjoni jew ittestjar sabiex tivverifika t-tħassib. Is-sustanzi soġġetti għal dan il-proċess huma indikati fil-pjan ta’ azzjoni rikorrenti Komunitarju.