Is-saħħa tal-bniedem u n-nanomaterjali

Aħna l-ħin kollu niġu esposti għal ħafna sustanzi kimiċi, inklużi nanomaterjali, pereżempju mill-arja aħna u nieħdu n-nifs, mill-ikel li nieklu, mill-ħwejjeġ li nilbsu, jew mit-tagħmir li nużaw għall-isport. Minħabba l-użu wiesa’ tagħhom fis-soċjetà u ż-żieda fl-esponiment tagħna għalihom, huwa importanti li nifhmu kwalunkwe effett potenzjalment dannuż li dawn jaf ikollhom fuq saħħitna.

Il-valutazzjoni tal-periklu potenzjali għas-saħħa tan-nanomaterjal issir permezz ta’ studji tossikoloġiċi li jiffukaw fuq organu speċifiku, bħall-fwied, il-kliewi jew id-demm, u fuq ir-rotta, bħall-inġestjoni, l-inalazzjoni jew l-assorbiment tal-ġilda.

Pereżempju:

  • Studji dwar il-mutaġeniċità jeżaminaw il-kapaċità ta’ sustanza kimika li tikkawża bidliet fil-materjal ġenetiku ta’ ċellola.
  • L-istudji dwar it-tossiċità mill-inalazzjoni jevalwaw l-effetti tan-nanomaterjali fl-ajru wara li jidħlu fil-pulmun.
  • L-istudji dwar it-tossiċità riproduttiva jħarsu lejn l-effetti fuq il-fertilità u l-iżvilupp tal-wild.
  • L-istudji dermali jqisu l-effetti tan-nanomaterjali assorbiti mill-ġilda.

It-twettiq ta’ studji tossikoloġiċi bin-nanomaterjali huwa sfida. Minħabba d-daqs u l-erja tas-superfiċje tagħhom, dawn jista’ jkollhom assorbiment batut jew solubilità baxxa, u l-proprjetajiet tagħhom jistgħu jkunu aktar diffiċli biex jiġu analizzati minn sustanzi kimiċi oħra.

Wieħed mill-objettivi ewlenin fl-identifikazzjoni ta’ periklu huwa li tiġi stabbilita r-relazzjoni bejn id-doża ta’ sustanza u s-severità tal-effett tagħhom (ir-“relazzjoni bejn id-doża u l-effett”). Permezz tal-istudji tossikoloġiċi jista’ jiġi ddeterminat limitu tad-doża li taħtu huwa preżunt li ma jseħħ l-ebda effett avvers. Min-naħa l-oħra, meta jinqabeż dan il-limitu, ir-riskju potenzjali jeħtieġ li jiġi kkontrollat u ġestit, billi jiġi minimizzat l-esponiment tagħna għalihom.