Effetti riproduttivi tan-nanomaterjali

L-effetti riproduttivi huma bidliet fil-fertilità jew żvilupp imfixkel li jseħħ qabel jew wara t-twelid.

In-nisa jistgħu jiffaċċjaw diffikultajiet biex joħorġu tqal minħabba bidliet fiċ-ċiklu riproduttiv (estru) tagħhom, jew jesperjenzaw komplikazzjonijiet matul it-tqala jew il-ħlas. L-irġiel jistgħu jesperjenzaw bidliet fil-produzzjoni jew fil-kwalità taċ-ċelloli tal-isperma li jnaqqsu l-fertilità tagħhom. 

L-esponiment għal sustanzi kimiċi jista’ jaffettwa wkoll il-pubertà u l-imġiba sesswali. L-effetti fuq l-iżvilupp jinkludu kwalunkwe alterazzjoni fit-tkabbir jew fl-iżvilupp tal-organi, li tirriżulta f’bidliet strutturali u funzjonali.


Ittestjar għat-tossiċità riproduttiva u tal-iżvilupp

Sabiex tiġi ttestjati t-tossiċità riproduttiva u tal-iżvilupp, għadhom jintużaw l-annimali fl-istudji. Is-sustanza kimika li tkun qed tiġi ttestjata normalment tingħata b’mod orali jew permezz ta’ inalazzjoni matul perjodu speċifikat, kemm qabel kif ukoll matul it-tqala. Xi studji jistgħu jdumu għal aktar minn ġenerazzjoni waħda biex jiġbru informazzjoni aktar dettaljata dwar l-effetti potenzjali ta’ ħsara.

Bħalissa, hemm informazzjoni limitata disponibbli dwar l-effetti riproduttivi potenzjali tan-nanomaterjali. Tipikament, iseħħu effetti ta’ ħsara wara li sustanza kimika tinħall fil-ġisem, pereżempju, wara esponiment orali fl-imsaren meta s-sustanza kimika tiġi assorbita fil-fluss tad-demm u tilħaq l-organi kollha. Madankollu, ħafna nanomaterjali ma għandhomx solubilità tajba u jistgħu ma jinħallux fil-ġisem. 

Xi studji jissuġġerixxu li n-nanopartiċelli jistgħu jgħaddu miċ-ċelloli minħabba d-daqs żgħir tagħhom u jispiċċaw fil-fluss tad-demm, iżda huma meħtieġa aktar riċerka u ttestjar sistematiku biex nifhmu bis-sħiħ l-effetti riproduttivi tagħhom.