Destin u tossiċità ambjentali

In-nanomaterjali jistgħu jidħlu fl-ambjent fi kwalunkwe stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, mill-produzzjoni tal-materja prima, meta jintuża prodott li jkun fih in-nanomaterjali jew meta dak il-prodott jiġi riċiklat jew jinbidel fi skart.

Iżda x’jiġri minn dawn il-partikoli żgħar ladarba jidħlu fl-ambjent, fejn jispiċċaw u jistgħu jkunu ta’ ħsara?

L-effetti potenzjalment negattivi tan-nanomaterjali jiddependu fuq il-proprjetajiet tagħhom bħad-daqs tal-partikoli u l-erja tas-superfiċe u l-proprjetajiet tal-ambjent li jispiċċaw fihom. Pereżempju, il-livelli tal-pH, it-temperatura jew il-preżenza ta’ mluħa jew sustanzi oħra.

 

Il-proprjetajiet tan-nanomaterjali jmexxu l-effetti tagħhom fl-ambjent

Il-fehim tal-proprjetajiet nanospeċifiċi ta’ dawn il-materjali huwa meħtieġ biex jiġi vvalutat b’mod affidabbli kwalunkwe impatt negattiv li jaf ikollhom fuq l-ambjent.

Ħafna drabi, anke fl-istess ħin, in-nanopartiċelli jkollhom diversi proċessi ta’ maturazzjoni kontinwi fl-ambjent, pereżempju trasformazzjoni kimika li tista’ tbiddel it-trasport, id-destin u fl-aħħar mill-aħħar il-profil ekotossikoloġiku u l-potenzjal bijokumulattiv tagħhom.

Dawn il-fatturi kollha jagħmluha diffiċli li wieħed ibassar l-effetti tan-nanomaterjali f’ambjenti differenti u valutazzjoni realistika tal-periklu u tar-riskju hija aktar diffiċli milli għas-sustanzi kimiċi konvenzjonali.

 

Avvanzi fix-xjenza jnaqqsu d-differenzi fl-għarfien

Sar progress kostanti matul l-aħħar deċennju fil-qasam tad-destin ambjentali u l-imġiba tan-nanomaterjali. Dan wassal biex id-diskrepanzi eżistenti fl-għarfien jitnaqqsu ħafna.

Il-linji gwida tat-test u d-dokumenti ta’ gwida żviluppati permezz tal-OECD għal sustanzi kimiċi konvenzjonali huma applikabbli wkoll għan-nanomaterjali. Għad irid isir aktar biex jinħolqu rekwiżiti speċifiċi li jaqbdu bis-sħiħ il-karatteristiċi nanospeċifiċi.

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, it-testijiet standard tat-tossiċità bħal-linji gwida tat-test tal-OECD jagħtu stimi affidabbli tal-periklu. Dawn it-testijiet normalment iħarsu lejn l-effetti matul ċertu stadju tal-ħajja jew matul il-ħajja kollha ta’ organiżmu.

Madankollu, xi riżultati minn proġetti ta’ riċerka f’testijiet mhux standard urew għal ftit każijiet effetti fuq ġenerazzjonijiet multipli fi ħdan speċi jew popolazzjoni. Hawnhekk għal xi invertebrati akkwatiċi jew organiżmi tal-ħamrija bħal dud jew pjanti, il-ġenerazzjoni tal-ġenituri wriet ftit jew l-ebda effett, iżda t-tkabbir, ir-riproduzzjoni jew il-fiżjoloġija tal-wild ġew affettwati.

Hemm bżonn ta’ aktar riċerka biex wieħed jifhem aħjar kif dawn l-effetti ġenerazzjonali jistgħu jiġu koperti mill-oqfsa attwali tal-valutazzjoni tar-riskju.

 

Ekosistema żgħira biex tifhem impatt ambjentali usa’

Ir-riċerkaturi qed jaħdmu fuq approċċi ġodda biex jgħinuhom jifhmu l-impatt fit-tul. Eżempju wieħed huwa l-valutazzjoni tar-riskju bbażata fuq il-meżokożmu. Il-meżokożmu huwa ekosistema żgħira li jipprova jikkopja ċertu ħabitat ambjentali bi speċijiet ewlenin.

L-għan huwa li jiġu ddeterminati l-esponiment u l-periklu f’esperiment wieħed u matul diversi ġenerazzjonijiet.

Żvantaġġ wieħed huwa li l-metodi analitiċi għall-monitoraġġ tan-nanopartiċelli fil-meżokożmi u testijiet oħra aktar sempliċi spiss ma jkunux sensittivi biżżejjed biex jaqbdu bis-sħiħ l-imġiba tagħhom – informazzjoni li hija kruċjali biex l-effetti jintrabtu mal-proprjetajiet tan-nanomaterjali.