Il-mod kif in-nanomaterjali jinbidlu fl-ambjent

Ir-riċerka turi li n-nanomaterjali jgħaddu minn trasformazzjonijiet immedjati u kumplessi ladarba jiġu rilaxxati fl-ambjent. Dawn jistgħu jkunu trasformazzjonijiet bijoloġiċi, fiżiċi jew kimiċi li huma influwenzati mill-karatteristiċi speċifiċi tal-materjali u mill-kundizzjonijiet ambjentali.

In-nanomaterjali jistgħu jidħlu fl-ambjent fi kwalunkwe stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, matul il-produzzjoni tal-materja prima, meta jintuża prodott li jkun fih nanomaterjali jew meta dak il-prodott jiġi riċiklat jew jinbidel fi skart. Dan jista’ jseħħ direttament, pereżempju meta wieħed jgħum waqt li jkun qed juża l-krema kontra x-xemx li jkun fiha nanomaterjal jew indirettament permezz ta’ sistemi tekniċi bħal impjant għat-trattament tal-ilma mormi.

Sabiex wieħed jifhem kif in-nanomaterjali differenti jġibu ruħhom f’kundizzjonijiet ambjentali differenti, huwa importanti li jitqiesu t-trasformazzjonijiet kimiċi, fiżiċi u bijoloġiċi tagħhom.

 

Il-proċessi ta’ trasformazzjoni huma kumplessi u jseħħu simultanjament

Il-mod kif in-nanopartiċelli jinbidlu fl-ambjent jiddependi mill-kompożizzjoni unika tagħhom definita mid-daqs, mill-kompożizzjoni ewlenija u mit-trattament tas-superfiċe tagħhom, imsejħa kisi jew siġillar. Dawn il-parametri jiddeterminaw b’mod qawwi l-istabbiltà, id-dissoluzzjoni jew l-agglomerazzjoni tagħhom li jwasslu għal materjali ttrasformati b’imġiba differenti.

Dan huwa kkumplikat aktar mill-influwenza tal-kundizzjonijiet ambjentali bħat-temperatura, il-preżenza ta’ mluħa differenti, jew partikoli organiċi u inorganiċi oħra fuq it-trasformazzjoni tan-nanopartiċelli.

U fl-aħħar nett, l-interazzjoni mal-organiżmi għandha impatt fuq ir-reazzjonijiet speċifiċi ta’ trasformazzjoni. Din l-interazzjoni taħdem fiż-żewġ modi – il-partikoli u l-organiżmi li jinfluwenzaw lil xulxin eż. reazzjonijiet ta’ detossifikazzjoni li jibdlu l-karatteristiċi ewlenin tal-partikoli. 

Dawn il-proċessi ta’ trasformazzjoni fiżika, kimika u bijoloġika jseħħu immedjatament u ħafna drabi fl-istess ħin wara r-rilaxx u jinfluwenzaw it-trasport, il-mobbiltà, il-potenzjal tal-użu fl-organiżmi u l-interazzjoni mal-organiżmi. L-interazzjoni bejn dawn il-proċessi u t-trasport tan-nanopartiċelli jiddeterminaw id-destin u fl-aħħar mill-aħħar il-potenzjal ekotossikoloġiku tan-nanopartiċelli.

 

Xi ngħidu dwar il-bijodegradazzjoni tan-nanomaterjali organiċi u l-kisi tas-superfiċe?

Il-bijodegradazzjoni hija proċess naturali fl-ambjent fejn il-mikroorganiżmi jkissru kwalunkwe materjal organiku biex jirriċiklaw elementi bijoloġikament essenzjali.

Dan il-prinċipju ta’ bijodegradazzjoni japplika wkoll għal sustanzi kimiċi organiċi. Aktar ma tkun mgħaġġla r-rata ta’ bijodegradazzjoni ta’ sustanza kimika aktar aħjar, minħabba li mbagħad il-kompost jisparixxi aktar malajr mill-ambjent u jista’ jikkawża anqas ħsara. Għalhekk huwa rekwiżit biex tiġi investigata l-persistenza potenzjali fil-valutazzjoni tal-periklu kimiku b’testijiet standard stabbiliti fit-tul (eż. linji gwida tat-test tal-OECD) biex tiġi ddeterminata l-bijodegradabilità ta’ sustanza kimika.

Fir-rigward ta’ kwalunkwe sustanza kimika “konvenzjonali”, għalhekk, hija kwistjoni ċentrali jekk u kif in-nanomaterjali organiċi jew il-kisjiet bijodegradabbli meta jiġu rilaxxati fl-ambjent. Fid-dawl tal-proprjetajiet uniċi li għandhom in-nanomaterjali, ir-riċerkaturi qed iħarsu lejn l-adegwatezza ta’ testijiet standard stabbiliti biex janalizzaw il-potenzjal tagħhom għall-bijodegradabbli.

Filwaqt li l-ewwel indikazzjonijiet juru li l-metodi ta’ ttestjar eżistenti jaħdmu fil-prinċipju, jeħtieġ li jsir aktar sforz fit-titjib teknoloġiku li jirrikonoxxi r-rekwiżiti speċifiċi għan-nanomaterjali minflok ma jinbidlu t-testijiet eżistenti jew jiġu żviluppati metodi ġodda.