Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) u n-nanomaterjali

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) għandu dispożizzjonijiet speċifiċi għan-nanomaterjali. Id-dispożizzjonijiet japplikaw għall-prodotti u s-sustanzi li jissodisfaw il-kriterji definiti fil-BPR. Dawn id-definizzjonijiet huma bbażati fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-definizzjoni tan-nanomaterjali.

Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw għal sustanzi attivi u mhux attivi bil-karatteristiċi li ġejjin:

  • 50 % jew aktar tal-partikoli jkollhom daqs ta’ 1-100 nm f’tal-inqas dimensjoni waħda.
  • Il-partikoli jkunu fi stat mhux marbut jew bħala aggregat jew agglomerat.

Skont il-BPR, l-approvazzjoni tas-sustanza attiva ma tkoprix in-nanoforma tas-sustanza attiva ħlief meta tkun imsemmija b’mod espliċitu. Normalment għandu jiġi ppreparat dossier separat bir-rekwiżiti tad-data kollha għan-nanoforom ta’ sustanzi attivi.

Meta n-nanoforma tas-sustanzi attivi u mhux attivi tintuża fi prodott bijoċidali, hija meħtieġa valutazzjoni tar-riskju dedikata. It-tikketta tal-prodott bijoċidali għandha turi l-isem ta’ kull nanomaterjal segwit mill-kelma “nano” fil-parentesi. Il-prodotti li fihom nanomaterjali huma esklużi mill-proċedura ta’ awtorizzazzjoni simplifikata.