In-nanomediċini fis-suq tal-UE

In-nanomediċini ilhom fis-suq għal aktar minn 20 sena. L-awtoritajiet Ewropej jevalwaw kull mediċina qabel japprovawha u jippubblika l-informazzjoni dwar l-użu u l-karatteristiċi tagħha.

L-ewwel nanomediċina ġiet awtorizzata mill-Kummissjoni Ewropea fl-1996. Għal kull mediċina li tevalwa, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) tippubblika rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) fuq is-sit web tagħha li jispjega l-użu u l-karatteristiċi tal-mediċina.

Hawn taħt hawn xi eżempji ta’ nanomediċini li diġà qegħdin fis-suq.

Mediċina Sustanza attiva u pjattaforma/teknoloġija Użu Vantaġġi tan-nanoformulazzjoni
Abraxane Sospensjoni kollojdali mingħajr solvent ta’ paclitaxel marbut mal-albumina (sustanza attiva) f’forma nanopartikula sferikali Kura ta’ kanċer tas-sider, adenokarċinoma tal-frixa, kanċer tal-pulmun b’ċelloli mhux żgħar Problemi ta’ solubilità tal-prinċipju attiv solvuti (paclitaxel innifsu ma jinħallx fl-ilma). Tossiċità inqas frekwenti u severa (nawsja, rimettar, għeja, artralġja, mijalġija, alopeċja) meta mqabbel ma’ formulazzjonijiet preċedenti
Caelyx Doxorubicin lipożomali pegilat Kura ta’ kanċer tas-sider metastatiku, kanċer tal-ovarju, sarkoma ta’ Kaposi (kanċer tal-vażi), mijeloma multipla Akkumulazzjoni ogħla fiċ-ċelloli tat-tumur u żieda fiż-żmien taċ-ċirkolazzjoni – tnaqqis tal-kardjotossiċità ta’ doxorubicin
CosmoFer/INFeD/Ferrisat* Nanopartikuli tal-ħadid miksija b’dextran għal għoti parenterali (injezzjoni) Kura ta’ anemija Kumpless tal-ħadid-karboidrat aktar stabbli meta mqabbel ma’ formulazzjonijiet mhux nano – tossiċità mnaqqsa (nefrotossiċità mnaqqsa, akkumulazzjoni intraċellulari tal-ħadid).
Rapamune Partikuli ta’ sirolimus f’nondispersjoni kollojdali nanokristalla stabilizzata biex tnaqqas id-daqs tal-partikula Profilassi ta’ rijfut ta’ organi f’pazjenti bi trapjant tal-kliewi Stabbiltà u bijodisponibbiltà mtejba


*L-EPAR mhuwiex disponibbli peress li l-awtorizzazzjoni ma ngħatatx permezz tal-proċedura Ewropea.