In-nanomaterjali fl-ikel tagħna

In-nanomaterjali jistgħu jinstabu fl-ikel li nieklu. Dawn jistgħu jintużaw biex iżidu l-valur nutrittiv tal-ikel jew biex ibaxxu l-ammonti ta’ addittivi bħal zokkor, melħ, aromatizzanti u koloranti li jintużaw fi prodott.

Xi nanomaterjali ilhom jintużaw bħala addittivi fl-ikel tagħna għal deċennji. Żewġ eżempji bħal dawn huma diossidu tat-titanju, li l-aktar issir referenza għalih permezz tal-kodiċi tal-addittiv tal-ikel tiegħu E171, u silika amorfa sintetika (SAS), jew E551. SAS tintuża bħala aġent ta’ ċarezza biex tneħħi solidi sospiżi mil-likwidu fix-xorb, kif ukoll biex tipprevjeni li jiffurmaw biċċiet f’ikel f’forma ta’ trab. Meta tintuża f'dawn l-applikazzjonijiet, bħala riżultat tal-proċess ta’ manifatura, parti mill-partikuli tas-SAS u tad-diossidu tat-titanju li jinstabu fil-prodotti tal-ikel, ser tkun fil-medda tad-daqs ta’ nanoskala.

Qasam wieħed li qed jiġi żviluppat huwa l-użu tan-nanomaterjali sabiex jitjieb l-assorbiment u l-għoti tan-nutrijenti u ta’ sustanzi oħra bħall-vitamini u aċidi xaħmin omega-3 fis-supplimenti. In-nanomaterjali jistgħu jgħinu wkoll biex ixerrdu sustanzi li ma jinħallux fl-ilma waħidhom.

Minkejja bosta applikazzjonijiet interessanti, hemm tħassib potenzjali relatat mas-sikurezza tal-konsumatur. Sabiex jiġu protetti l-konsumaturi, hemm fis-seħħ qafas legali rigoruż, li jistabbilixxi li l-użu tan-nanomaterjali fl-ikel għandu jiġi approvat minn awtoritajiet regolatorji qabel dawn jiġu kkumerċjalizzati u li r-riskji potenzjali tagħhom għandhom jiġu vvalutati bir-reqqa.