Кои са ключовите въпроси, свързани с безопасността, които се проучват в различни изследователски проекти?

Оценката на безопасността и токсичността на наноматериалите е сложна и многостранна. За да могат да разгледат безопасността на наноматериалите, учените се занимават с редица важни въпроси. Всеки въпрос представлява важно парче от пъзела:

  • Физико-химично характеризиране на наноматериалите: как по подходящ начин да бъдат измерени параметри като размер, форма, разтворимост и други свойства
  • Как наноматериалите влияят върху човешкото здраве и околната среда?
  • Жизнен цикъл в околната среда: какво се случва с наноматериалите в околната среда? 
  • Експозиция и моделиране на експозицията: по какъв начин хората и околната среда са изложени на наноматериали? Как може да бъде измерена и моделирана експозицията?
  • Безопасни по проект: как могат да бъдат проектирани наноматериали, които са безопасни още в ранните етапи на продуктовата научноизследователска и развойна дейност?

Накрая, един важен аспект на всеки резултат от изследване е стандартизацията на методология за изпитване на свойствата на наноматериалите. Научноизследователските проекти по своето естество използват и разработват нови методи и техники за разглеждане на научни въпроси. Въпреки това регулаторите обикновено изработват хармонизирани насоки на ОИСР за изпитвания или други международно признати и утвърдени методи за изпитване.

За да се даде увереност на регулаторите по целия свят, е необходимо новите техники и методи, разработени в лаборатории, да бъдат хармонизирани и стандартизирани. Това изисква отлична координация между различни учени и регулатори по света.