Храна

Наноматериалите и нанотехнологиите биха могли да донесат много ползи за хранително-вкусовата промишленост. Те могат да се използват за създаване на по-леки, по-здрави и по-дълготрайни опаковки — така храната остава прясна по-дълго време и се намаляват отпадъците. Освен това наноматериалите могат да се използват за подобряване на вкусовите и хранителните качества на храната, която ядем.

Предвид все по-широката употреба на наноматериали и нанотехнологии в хранително-вкусовата промишленост, какви са основните ползи и има ли повод за опасения? Разгледайте вече извършената работа от Европейския орган за безопасността на храните (ЕОБХ), който публикува становище и ръководство за оценката на риска от нанотехнологиите във веригата на храните и фуражите.