Търсене на наноматериали

New Data Availability System

A new Data Availability System is being developed by ECHA. To begin with this system will take over the responsibility of making REACH registration data available, once it is ready. We expect the first version to be publicly available by the end of 2023.

Since ECHA aims to devote our maximum effort to this new system, we can no longer maintain REACH registration data on the current Dissemination Platform. As such once the IUCLID format change begins on 19th May 2023 we will no longer update REACH registered substance factsheets. The factsheets will remain online, but will not be updated.

As a consequence, REACH registration data will likewise not be updated in Infocards, Brief Profiles, the Advanced search, or the Nanomaterials on the EU market portal. We will inform you of what you can expect in the new system, along with details of when and where to find it.

We appreciate your understanding in the meantime.

DISSEMINATION
PLATFORM

EUON - EU Observatory for Nanomaterials

Nanomaterials in the EU market


No substances were found
Details
(11beta,16alpha(R))-16,17-((Cyclohexylmethylene)bis(oxy))-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione 685-344-5 126544-47-6 Yes Details
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-?-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-?-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one 638-829-0 217500-96-4 Yes Details
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II)
POLYSYNTHREN-VIOLETT G
403-550-3 205057-15-4 Yes Details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Details
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes Details
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes Details
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Details
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone 229-066-0 6408-72-6 Yes Details
1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazine monohydrochloride 242-903-4 19237-84-4 Yes Details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes Details
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes Details
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes Yes Details
1000 NN Ferrite 629-315-7 12645-50-0 Yes Details
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes Details
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes Details
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes Details
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes Details
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes Details
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes Yes Details
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes Details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360
403-800-1 103597-45-1 Yes Yes Details
2,20-dichloro-13,31-diethyl-4,22-dioxa-13,18,31,36-tetraazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.07,12.023,25.024,32.025,30]hexatriaconta-1(36),2,5,7,9,11,14,16,18,20,23,25,27,29,32,34-hexadecaene 606-790-9 215247-95-3 Yes Yes Details
2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes Details
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Details
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate 216-885-3 1689-99-2 Yes Details
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes Details
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes Details
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes Details
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes Details
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes Details
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Details
2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 627-806-0 86386-73-4 Yes Details
2-(3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione 231-474-9 7576-65-0 Yes Details
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one 208-336-1 522-75-8 Yes Details
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes Yes Details
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes Yes Details
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes Yes Details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes Details
2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide 278-388-8 76199-85-4 Yes Yes Details
2-octadecyl-1H-thioxantheno[2,1,9-def]isoquinoline-1,3(2H)-dione 248-702-8 27870-92-4 Yes Details

Тук можете да извършвате търсене за наноматериалите, които понастоящем се предлагат на пазара в Европейския съюз (ЕС). Резултатите от търсенето се извличат от общодостъпната база данни за химикалите на Европейската агенция по химикали (ECHA), като резултатите включват и данни, извлечени и обработени от няколко външни източника на данни, както е описано по-долу.

 

Показаните данни за наноматериалите се събират от общественодостъпни източници
  • Регистрации по REACH: От 1 януари 2020 г. Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламента REACH) изисква от съответните дружества да предоставят данни за наноформите на веществата като част от регистрационното досие по REACH (съгласно Регламент (ЕС) 2018/1881 на Комисията от 3 декември 2018 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006). Търсенето извлича регистрации от базата данни за химикалите на ECHA, които включват поне една наноформа.
  • Национален инвентаризационен регистър на Франция: През 2013 г. Франция постави изискването наноматериалите, които се предлагат на френския пазар, да се нотифицират. Нотификациите трябва да се актуализират от дружествата или обществените лаборатории всяка година. Определението за наноматериал на френската схема е извлечено от препоръката на Европейската комисия за определение за наноматериали, като прагът за нотифициране е 100 грама, т.е. под прага от един тон/годишно, за който се изисква регистрация по Регламента REACH. Обърнете внимание, че докладваното във френския инвентаризационен регистър количество отразява само количеството на наноматериала, а Регламентът REACH се основава върху общото количество вещество, внесено или произведено на пазара на ЕС, включително не-наноформите и наноформите на веществото.
  • Национален инвентаризационен регистър на Белгия: В Белгия националното изискване за отправяне на нотификации относно наноматериали влезе в сила през 2016 г. Изискването обхваща вещества, произведени под формата на наночастици и предлагани на белгийския пазар в количество над 100 грама годишно. Определението за наноматериал на белгийската схема е почти идентично с това на препоръката на Европейската комисията за определение за наноматериал. Обърнете внимание, че в белгийския инвентаризационен регистър не се включват естествени, химически немодифицирани вещества и вещества, в които частиците на наноматериала се считат за вторичен продукт от човешката дейност. По-конкретно белгийският инвентаризационен регистър изисква регистрация на вещества и смеси, съдържащи наноматериали. Освен това изделия и сложни предмети, съдържащи един или повече наноматериали, е необходимо да бъдат нотифицирани, въпреки че все още изискването за нотифициране на изделия и сложни предмети не е влязло в сила. Съществуват няколко изключения, например тези за пигментите, козметичните продукти и биоцидите. Дружествата трябва да актуализират информацията си всяка година.
  • Списък на козметичните продукти на ЕС: В Регламент (ЕО) 1223/2009 има конкретно правило относно употребата на наноматериали в козметичните продукти, въпреки че не се използва препоръката на Европейската комисия за определение за наноматериал. Наноматериалите се определят като „неразтворим или биоустойчив и специално произведен материал, който притежава едно или повече външни измерения или вътрешна структура при размери от 1 до 100 nm“. Преди употребата им в козметични продукти се изисква предварително разрешение за продукти като оцветители, консерванти и UV филтри. Европейската комисия публикува каталог на козметичните продукти, които използват наноматериали, и го актуализира редовно въз основа на данните, предоставени чрез Портала за нотифициране на козметични продукти (CPNP).

Поради различия в определенията за наноматериали, съществуването на специфични дерогации и тонажни прагове наличието на наноматериал във всеки един източник на данни не означава, че такъв присъства във всички тях. Ако наноматериали са нотифицирани във френските и белгийските инвентаризационни регистри или чрез Портала за нотифициране на козметични продукти, това не означава автоматично, че веществото трябва да бъде регистрирано като наноформа по Регламента REACH, и обратното.

Тъй като правилата и обхватите за докладване се различават във външните източници, невинаги е възможно да се направи съпоставка между материал, за който е докладвано в един от тях, и веществото в базата данни за химикалите на ECHA. Когато не е възможно да се направи съпоставка, веществото в оригиналния източник не се докладва в инструмента за търсене на наноматериали на EUON. Дружествата, които нотифицират наноматериали във френските и белгийските национални инвентаризационни регистри, също могат да се различават от тези, имащи задължение за регистрация по Регламента REACH.

В много случаи дадено вещество може да бъде произведено както като наноформа, така и като не-наноформа. Следователно е възможно определено вещество да бъде нотифицирано като наноформа от едно дружество, но да не се произвежда в наноформи от други дружества. Тези различия могат да доведат до това дадено вещество да изглежда като наноформа в един източник, но не и като такъв в други.

Отказ от отговорност

Част от извлечената информация от инструмента за наноматериалите може да принадлежи на трети лица. Следователно за използването на такава информация може да е необходимо предварителното съгласие на лицата, които имат права върху нея. Европейската агенция по химикали и Европейската комисия не дават гаранции относно качеството, годността за ползване и/или качеството на информацията. Употребата на информацията остава изключителна отговорност на потребителя.

За допълнителна информация направете справка в Правна информация.