Търсене на наноматериали

ECHA пусна новата база данни ECHA CHEM. За повече информация относно прехода към ECHA CHEM вижте тук.  Повече информация

Показаните тук данни за наноматериалите произтичат от данните за регистрация по REACH на настоящата платформа за разпространение, която вече не се поддържа; тя ще остане блокирана, считано от 19 май 2023 г. Актуалните данни за регистрация по REACH се публикуват само на ECHA CHEM. За съжаление засега няма възможност за свързване на данните с този портал, нито за търсене в ECHA CHEM по свойства на наноматериалите или в инвентарни списъци.

Благодарим ви за разбирането по време на преходния период.


 

DISSEMINATION
PLATFORM

EUON - EU Observatory for Nanomaterials

Nanomaterials in the EU market


No substances were found
Details
(11beta,16alpha(R))-16,17-((Cyclohexylmethylene)bis(oxy))-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione 685-344-5 126544-47-6 Yes Yes Details
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-?-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-?-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one 638-829-0 217500-96-4 Yes Yes Details
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II)
POLYSYNTHREN-VIOLETT G
403-550-3 205057-15-4 Yes Details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Details
1,4-bis[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone 225-443-9 4851-50-7 Yes Details
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone 229-066-0 6408-72-6 Yes Yes Details
1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazine monohydrochloride 242-903-4 19237-84-4 Yes Yes Details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes Yes Yes Details
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes Yes Yes Details
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes Yes Yes Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes Yes Details
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
SANDOFIL JAUNE RL
408-170-1 56279-27-7 Yes Details
1000 NN Ferrite 629-315-7 12645-50-0 Yes Yes Details
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes Details
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes Yes Details
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes Yes Details
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes Yes Details
2 -Propenoic acid polymer with ethene, ammonium salt 801-238-5 25212-83-3 Yes Details
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360
403-800-1 103597-45-1 Yes Yes Yes Details
2,20-dichloro-13,31-diethyl-4,22-dioxa-13,18,31,36-tetraazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.07,12.023,25.024,32.025,30]hexatriaconta-1(36),2,5,7,9,11,14,16,18,20,23,25,27,29,32,34-hexadecaene 606-790-9 215247-95-3 Yes Details
2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes Details
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Yes Yes Details
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate 216-885-3 1689-99-2 Yes Yes Details
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes Details
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes Details
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes Details
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Details
2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 627-806-0 86386-73-4 Yes Yes Details
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 229-419-9 6528-34-3 Yes Details
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes Yes Yes Details

Тук можете да извършвате търсене за наноматериалите, които понастоящем се предлагат на пазара в Европейския съюз (ЕС). Резултатите от търсенето се извличат от общодостъпната база данни за химикалите на Европейската агенция по химикали (ECHA), като резултатите включват и данни, извлечени и обработени от няколко външни източника на данни, както е описано по-долу.

 

Показаните данни за наноматериалите се събират от общественодостъпни източници
  • Регистрации по REACH: От 1 януари 2020 г. Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламента REACH) изисква от съответните дружества да предоставят данни за наноформите на веществата като част от регистрационното досие по REACH (съгласно Регламент (ЕС) 2018/1881 на Комисията от 3 декември 2018 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006). Търсенето извлича регистрации от базата данни за химикалите на ECHA, които включват поне една наноформа.
  • Национален инвентаризационен регистър на Франция: През 2013 г. Франция постави изискването наноматериалите, които се предлагат на френския пазар, да се нотифицират. Нотификациите трябва да се актуализират от дружествата или обществените лаборатории всяка година. Определението за наноматериал на френската схема е извлечено от препоръката на Европейската комисия за определение за наноматериали, като прагът за нотифициране е 100 грама, т.е. под прага от един тон/годишно, за който се изисква регистрация по Регламента REACH. Обърнете внимание, че докладваното във френския инвентаризационен регистър количество отразява само количеството на наноматериала, а Регламентът REACH се основава върху общото количество вещество, внесено или произведено на пазара на ЕС, включително не-наноформите и наноформите на веществото.
  • Национален инвентаризационен регистър на Белгия: В Белгия националното изискване за отправяне на нотификации относно наноматериали влезе в сила през 2016 г. Изискването обхваща вещества, произведени под формата на наночастици и предлагани на белгийския пазар в количество над 100 грама годишно. Определението за наноматериал на белгийската схема е почти идентично с това на препоръката на Европейската комисията за определение за наноматериал. Обърнете внимание, че в белгийския инвентаризационен регистър не се включват естествени, химически немодифицирани вещества и вещества, в които частиците на наноматериала се считат за вторичен продукт от човешката дейност. По-конкретно белгийският инвентаризационен регистър изисква регистрация на вещества и смеси, съдържащи наноматериали. Освен това изделия и сложни предмети, съдържащи един или повече наноматериали, е необходимо да бъдат нотифицирани, въпреки че все още изискването за нотифициране на изделия и сложни предмети не е влязло в сила. Съществуват няколко изключения, например тези за пигментите, козметичните продукти и биоцидите. Дружествата трябва да актуализират информацията си всяка година.
  • Списък на козметичните продукти на ЕС: В Регламент (ЕО) 1223/2009 има конкретно правило относно употребата на наноматериали в козметичните продукти, въпреки че не се използва препоръката на Европейската комисия за определение за наноматериал. Наноматериалите се определят като „неразтворим или биоустойчив и специално произведен материал, който притежава едно или повече външни измерения или вътрешна структура при размери от 1 до 100 nm“. Преди употребата им в козметични продукти се изисква предварително разрешение за продукти като оцветители, консерванти и UV филтри. Европейската комисия публикува каталог на козметичните продукти, които използват наноматериали, и го актуализира редовно въз основа на данните, предоставени чрез Портала за нотифициране на козметични продукти (CPNP).

Поради различия в определенията за наноматериали, съществуването на специфични дерогации и тонажни прагове наличието на наноматериал във всеки един източник на данни не означава, че такъв присъства във всички тях. Ако наноматериали са нотифицирани във френските и белгийските инвентаризационни регистри или чрез Портала за нотифициране на козметични продукти, това не означава автоматично, че веществото трябва да бъде регистрирано като наноформа по Регламента REACH, и обратното.

Тъй като правилата и обхватите за докладване се различават във външните източници, невинаги е възможно да се направи съпоставка между материал, за който е докладвано в един от тях, и веществото в базата данни за химикалите на ECHA. Когато не е възможно да се направи съпоставка, веществото в оригиналния източник не се докладва в инструмента за търсене на наноматериали на EUON. Дружествата, които нотифицират наноматериали във френските и белгийските национални инвентаризационни регистри, също могат да се различават от тези, имащи задължение за регистрация по Регламента REACH.

В много случаи дадено вещество може да бъде произведено както като наноформа, така и като не-наноформа. Следователно е възможно определено вещество да бъде нотифицирано като наноформа от едно дружество, но да не се произвежда в наноформи от други дружества. Тези различия могат да доведат до това дадено вещество да изглежда като наноформа в един източник, но не и като такъв в други.

Отказ от отговорност

Част от извлечената информация от инструмента за наноматериалите може да принадлежи на трети лица. Следователно за използването на такава информация може да е необходимо предварителното съгласие на лицата, които имат права върху нея. Европейската агенция по химикали и Европейската комисия не дават гаранции относно качеството, годността за ползване и/или качеството на информацията. Употребата на информацията остава изключителна отговорност на потребителя.

За допълнителна информация направете справка в Правна информация.