Търсене на наноматериали

ECHA пусна новата база данни ECHA CHEM. За повече информация относно прехода към ECHA CHEM вижте тук.  Повече информация

Показаните тук данни за наноматериалите произтичат от данните за регистрация по REACH на настоящата платформа за разпространение, която вече не се поддържа; тя ще остане блокирана, считано от 19 май 2023 г. Актуалните данни за регистрация по REACH се публикуват само на ECHA CHEM. За съжаление засега няма възможност за свързване на данните с този портал, нито за търсене в ECHA CHEM по свойства на наноматериалите или в инвентарни списъци.

Благодарим ви за разбирането по време на преходния период.


 

2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide

EC/List no: 236-852-7 CAS no: 13515-40-7
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
French inventory ≥ 1 to < 10 tonnes per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
Article Category AC 0: Other
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
Process Category PROC 5: Mixing or blending in batch processes
Sector of Use SU 8: Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE) AC 0
ERC 2
PC 0
PC 9a
PROC 5
SU 10
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID