Международни дейности

Потенциалните рискове от наноматериалите са на дневен ред за международни дискусии от повече от десетилетие. В същото време ползите за обществото от решения, осигурени от нанотехнологията, представляват почти същия интерес за изследователите и авторите на политики.

Световният дебат относно безопасността на наноматериалите се осъществява в няколко международни форума: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Световната здравна организация (СЗО) и Обединените нации (ОН), като всички те допринасят за развитието на познанието за тези материали.

Основният акцент е върху начина, по който наноматериалите могат да бъдат използвани и обработвани безопасно, така че да могат да бъдат реализирани ползите от нанотехнологията.