СЗО

World Health Organisation logo

СЗО разглежда риска от химикалите за населението в световен мащаб. За наноматериали акцентът на СЗО е върху потенциалните ефекти от експозицията на наноматериали върху работници.

СЗО разработва насоки относно „Предпазване на работниците от потенциалните рискове, свързани с произведени наноматериали“. Тези насоки целят да подобрят здравето и безопасността на работното място за работници, потенциално изложени на наноматериали в широк спектър от производствени и социални среди.

Насоките ще включват елементи на оценка на риска и управление на риска и ще предоставят препоръки за подобряване на здравето на работното място и за защита на здравето на работници, използващи наноматериали във всички държави, но по-конкретно в държави с нисък и среден доход.