Регламентът за биоцидите (BPR) и наноматериалите

Регламентът за биоцидите (BPR) има специални разпоредби за наноматериалите. Разпоредбите важат за продукти и вещества, които отговарят на критериите, определени в BPR. Тези определения са въз основа на препоръката на Комисията относно определението на наноматериалите.

Тези разпоредби се отнасят до активни и неактивни вещества със следните характеристики:

  • 50% или повече от частиците са с размер 1 — 100 nm в най-малко едно измерение.
  • Частиците са в несвързано състояние или като агрегат или агломерат.

Според BPR одобрението на активното вещество не обхваща наноформата на активното вещество, освен ако това не е изрично посочено. За наноформите на активните вещества обикновено трябва да бъде подготвено отделно досие с всички изисквания за данни.

Необходима е специална оценка на риска, когато в биоцид се използва наноформа на активните и неактивните вещества. Етикетът на биоцида трябва да показва наименованието на всеки наноматериал, последвано от думата „нано“ в скоби. Продукти, съдържащи наноматериали са изключени от опростената процедура за издаване на разрешение.