Nanomaterials in biocidal products in the EU

 

EC/Списъчен номер EC CAS Вид Дата на разрешаване Валидно до Статус Данни
Силициев диоксид (като наноматериал, образуван от агрегати и агломерати) - 68909-20-6 18 — Инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи 1.11.2018 г. 1.11.2028 г. Одобрено Фактологична справка
Сребро, адсорбирано върху силициев диоксид - - 9 — Консерванти за влакна, кожа, гума и полимеризирани материали - - Подлежащи на преразглеждане Фактологична справка
Синтетичен аморфен силициев диоксид (нано) 231-545-4 112926-00-8 18 — Инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи 1.11.2015 г. 1.11.2025 г. Одобрено Фактологична справка