Защо учените се интересуват от наноматериалите?

 

Наноматериалите са от изключителен интерес, защото имат голям потенциал за създаване на нови и иновативни продукти в много области. Чрез по-директно управление на реакциите и взаимодействията между атомите в наномащаб могат да бъдат произведени наноматериали, а техните свойства могат да бъдат управлявани по необичайни начини. Това например може да доведе до по-добри лекарства,  козметични продукти и строителни материали, или до по-екологична енергия.

Това може да има съществено положително влияние върху живота на европейските граждани. Няколко учени са печелили Нобеловата награда за работа, свързана с наноматериали, като последната беше през 2016 г., когато трима европейски изследователи бяха наградени с Нобеловата награда за химия за тяхната работа по наноматериали.

Освен че имат по-добри технически функции, промяната в свойствата на наноматериалите може също да означава, че тези материали могат да повлияят върху хората и околната среда по различен начин в сравнение с химичните вещества, които не са в наноформа.

Учените и регулаторите искат да разберат как наноматериалите могат да повлияят върху човешкото здраве и околната среда и дали настоящите начини за оценка на химичните вещества са приложими за наноматериали, или са необходими модификации.

Европейският съюз е финансирал множество научноизследователски проекти, насочени както към отключване на перспективите на наноматериалите, така и към гарантиране, че тези нови материали са безопасни за хората и околната среда. Тази дейност се осъществява в сътрудничество с химическата индустрия, както и с регулатори по света.

Към днешна дата финансираните от ЕС научноизследователски проекти относно екологичното здраве и безопасност на наноматериалите са довели до над 500 статии, публикувани в специализирани издания. Частичен списък на такива публикации може да бъде намерен в клъстера от публикации за Нанобезопасност и в страници за Отворени научни публикации.