Употребата на наноматериали на работното място

Наноматериалите се произвеждат и използват в много европейски индустрии, включително при производството на химикали. Производството и употребата на тези материали се регулират както от регламента в ЕС, така и от националното законодателство. Работодателите трябва да се уверят, че работниците имат както познанието, така и оборудването да използват тези материали безопасно.  

Тъй като нанотехнологията се използва за производството на широк диапазон от продукти и решения, много работници могат да бъдат изложени на тяхното влияние на работното място. Наноматериалите често се произвеждат в затворени системи, но експозиция може да настъпи по време на поддръжка или работа с готови продукти.

Наноматериалите се използват също от „потребители надолу по веригата“, като автомобилната промишленост, козметиката, електрониката, лекарствата, медицинската технология и производството на текстил. Когато наноматериалите се използват като пигменти, например при нанасяне на индустриален спрей, експозицията не може да бъде изключена. Поради тази причина такава употреба може да съдържа препоръка за проветряване или за използване на лични предпазни средства, като ръкавици. Това обаче може да не е достатъчно за гарантиране на безопасна употреба и следователно има и законови изисквания, според които работниците трябва да бъдат подходящо обучени, за да могат да извършват работата си по безопасен начин.

Използването на наноматериали на работното място не означава, че съществува риск, или че рискът не може да бъде контролиран.

Рискът е резултат от опасност х експозиция. Опасните свойства на даден наноматериал се определят от химичния му състав и физичните му свойства като размер, форма и кристална структура, и неговите (еко)токсикологични въздействия.

Понастоящем се подозира, че някои видове наноматериали, като дългите здрави нишки, които остават в белите дробове, могат да имат потенциал да причинят фиброза и/или възпаление. От друга страна, здравата кожа е относително устойчива, дори и на частици с наноразмер. Ако наноматериалите могат да бъдат устойчиви в тялото, това допринася към техния потенциал да причинят вреда.

 

 

Interactive garage

Click on the image below to find out how you can protect yourself from nanomaterials when working in a garage and test your nanomaterials knowledge.

 


 

The infographic was produced for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo EUON logo EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 

 

More information