Наноматериали в нашето ежедневие

 

Наноматериалите се използват в почти всички промишлени сектори и продуктови категории, независимо дали става дума за козметика, промишлени химикали или лекарства.

Поради широкоразпространената им употреба, потребителите, работниците и околната среда могат също да са изложени на тяхното влияние по множество различни начини.

Работниците боравят с тях като суровини при производствените процеси. Когато те се обработват по време на жизнения им цикъл в различни приложения надолу по веригата, много повече хора ще ги използват или в продукти, като бои, или в изделия, например принтери. Има разлика между тези продукти и изделия, които са били произведени чрез използване на нанотехнология, и онези, които при употреба все още съдържат свободни наночастици.

Съществува общо разбиране, че наноматериалите се считат за вещества като всички други. Това важи също и за техния статус в регулаторен контекст.

Определението на вещество е толкова обширно, че обхваща и всички форми на вещества, в това число частици от наномащаб 1 — 00 nm (т.е. наноматериали). В сравнение с други вещества обаче наноматериалите могат да имат различни характеристики, не само когато се използват в продукти или изделия, но също и от гледна точка на оценка на риска.

Поради тази причина може да има необходимост наноматериалите да бъдат разграничени от други по-големи частици в контекста на оценката и управлението на риска.