Нанолекарствата на пазара на ЕС

Нанолекарствата са на пазара вече над 20 години. Европейските органи оценяват всяко лекарство, преди да го одобрят, и публикуват информация за неговата употреба и характеристики.

Първото нанолекарство е разрешено от Европейската комисия през 1996 г. За всяко лекарство, което оценява, Европейската агенция по лекарствата (EMA) публикува Европейски публичен доклад от оценката (EPAR) на своя уебсайт, в който обяснява употребата и характеристиките на лекарството.

Следват няколко примера за нанолекарства, които вече са на пазара.

Медицина Активно вещество и платформа/технология Употреба Преимущества на наноформулата
Abraxane Несъдържаща разтворители колоидна суспензия на свързан с албумин паклитаксел (активно вещество) под формата на сферични наночастици Лечение на рак на гърдата, аденокарцином на панкреаса, недребноклетъчен рак на белия дроб Решени са проблемите с разтворимостта на активната съставка (самият паклитаксел е неразтворим във вода). По-рядка и по-слаба токсичност (гадене, повръщане, отпадналост, артралгия, миалгия, косопад) в сравнение с предишните формули
Caelyx Пегилиран липозомен доксорубицин Лечение на метастазирал рак на гърдата, рак на яйчника, сарком на Капоши (рак на кръвоносните съдове), множествен миелом По-силно натрупване в туморните клетки и по-продължителна циркулация — намаляване на кардиотоксичността на доксорубицина
CosmoFer/INFeD/Ferrisat* Покрити с декстран железни наночастици за парентерално вливане (инжектиране) Лечение на анемия По-стабилен желязо-въглехидратен комплекс в сравнение с формулите без наночастици — по-ниска токсичност (по-ниска нефротоксичност, вътреклетъчно натрупване на желязо).
Rapamune Частици от Сиролимус в нанокристална колоидна нанодисперсия, стабилизирана за намаляване на размерите на частиците Профилактика на отхвърлянето на присадения орган при пациенти с бъбречна трансплантация Подобрена стабилност и биоакумулация


*Няма EPAR, защото не е издадено разрешение по европейската процедура.