Как се използват нанолекарствата?

Нанолекарствата могат да се използват по най-различни начини, позволяващи свеждане на нежеланите ефекти до минимум, по-бързо абсорбиране на лекарството и насочване към конкретни клетки или органи с постигане на очакваните резултати.

Активно вещество може да се включва в структури от рода на липозомите. Липозомите представляват много малки — с наноразмери — носители със стени от липиди — същият материал, от който се състои клетъчната мембрана. Те могат да се запълнят с активното вещество и да се използват за неговото пренасяне до конкретни клетки или органи за лечението на рак или други заболявания.

Липидите в липозомата не са фармакологично активни, но наноструктурата на липозомата ще повлияе на начина, по който активното вещество се приема в нашия организъм. Със самата липозома може също така да се свърже специална молекула — например антитяло, разпознавано от определен рецептор, който е свръхизразен при раковите клетки. По този начин лекарството се натрупва избирателно в тъканите с рак, което ни позволява да постигнем очаквания резултат с по-малки дози и съответно да намалим нежеланите ефекти от рода на гаденето и повръщането.

 

Насочено приемане на лекарства с помощта на липозоми

 

Liposome structure


 

Намалени нежелани ефекти

Някои от известните активни вещества вече са създадени като наночастици, за да се увеличи тяхната разтворимост, да се премахне необходимостта от токсични разтворители при приемането на лекарството и съответно да се намалят нежеланите ефекти. Вече например се използва нанолекарство против рак, което съдържа активно вещество, блокиращо определен стадий на деленето на клетките и предизвикващо клетъчна смърт. Активното вещество е неразтворимо във вода, но когато се свърже с белтък, образува много малки наночастици, които са разтворими — това позволява да се приема интравенозно без употребата на разтворители и нежеланите ефекти стават по-поносими.
 

По-бърза абсорбция с фармацевтични нанокристали

Фармацевтичните нанокристали представляват наночастици в кристална форма. Нанокристалните технологии могат да се използват, за да се увеличи разтворимостта и скоростта на разтварянето на едно активно вещество, което ускорява неговата абсорбция и действие. Някои слабо разтворими във вода лекарства могат да се преобразуват в частици с наноразмери. Лекарството може след това да се включи в таблетки, капсули и стерилни форми за инжектиране.