Пигментите

Пигментите

Пигментите са неразтворими органични или неорганични химикали, които се използват за оцветяване на различни продукти на пазара на ЕС. Съставени са от редица вещества, някои от които са наноматериали. Размерът на частиците пигмент може да играе важна роля за свойствата на тези химикали.

Наноматериалите, като например частиците колоидно злато за оцветяване на стъкло, се използват в продължение на стотици години и могат да бъдат открити във витражните стъкла на много старинни сгради в Европа. Пигменти с наноматериали могат да се намерят в различни продукти, бои, покрития, печатарски мастила и козметични продукти.

Определянето на това кои пигменти са наноматериали, представлява важно научно и регулаторно предизвикателство, както е в случая с наноматериалите като цяло. Пускането на пигменти, включително на пигменти с наноматериали, на пазара на ЕС се регулира от различни регламенти, включително регламента REACH и, когато е уместно, наред с други и регламентите на ЕС относно козметичните продукти и храните.