Репродуктивни ефекти на наноматериалите

Репродуктивните ефекти са промени в плодовитостта или нарушено развитие, които настъпват преди или след раждането.

Жените може да срещнат трудности при забременяване, поради промени в репродуктивния им (естрален) цикъл, или усложнения по време на бременността или раждането. При мъжете може да настъпят промени в производството или качеството на сперматозоидите, които намаляват плодовитостта им. 

Излагането на химикали може да повлияе и на пубертета и сексуалното поведение. Въздействията върху развитието включват всякакви изменения в растежа или развитието на органите, които водят до структурни и функционални промени.


Изпитване за токсичност за възпроизводството и развитието

В изпитванията за токсичността за възпроизводството и развитието все още се използват животни. Изпитваният химикал обикновено се прилага перорално или чрез вдишване в течение на определен период от време, както преди, така и по време на бременност. Някои проучвания може да продължат повече от едно поколение, за да се събере по-подробна информация за потенциалните вредни ефекти.

Понастоящем наличната информация за потенциалните репродуктивни ефекти на наноматериалите е ограничена. Обикновено вредните ефекти настъпват след разтварянето на химикала в организма, например след орална експозиция в червата, когато химикалът се абсорбира в кръвния поток и достига до всички органи. Много наноматериали обаче са с ниска разтворимост и не могат да се разтварят в организма. 

Някои проучвания показват, че наночастиците може да преминат през клетките поради малкия си размер и да попаднат в кръвния поток, но са необходими повече изследвания и систематични тестове, за да се разбере напълно въздействието им върху репродуктивната система.