Вдишване

Ние сме изложени на въздействието на много съединения, включително наноматериали, чрез въздуха, който дишаме. Средно вдишваме повече от 300 милиона литра въздух в рамките на нашия живот — обемът на 120 олимпийски плувни басейна.

Вдишваме наночастици в много различни ситуации, например когато използваме козметика или спрейове в домовете си, от отработени газове от превозни средства и други източници.

Някои наночастици, пренасяни по въздуха, са безвредни и не увреждат белите дробове. Други обаче могат да причинят здравословни проблеми, алергични реакции или дори тумори. Един пример е титановият диоксид, който се намира в слънцезащитните кремове и за който се предполага, че причинява рак при вдишване. Ето защо всеки продукт, съдържащ това вещество над определена граница, трябва да бъде с поставен подходящ етикет, за да се предупредят хората и да се предотврати вдишването.

Различните форми на един и същ наноматериал могат дори да имат различни ефекти. Например вдишването на някои форми на въглеродни нанотръби може да причини фиброза и рак на белите дробове, докато на други форми — не.

За да разберат дали даден наноматериал може да причини остри или хронични ефекти, учените провеждат краткосрочни и дългосрочни проучвания. Резултатите могат да помогнат за управлението на възможните рискове, свързани с наноматериалите. Например те могат да покажат къде може да е необходимо защитно оборудване, за да се избегне вдишването на вреден наноматериал.