UNEP и UNITAR

United Nations logo

UNEP и UNITAR са със силен акцент върху изграждането на капацитет между развитите и развиващите се държави.

Заедно с Междуорганизационната програма за правилно управление на химикалите (IOMC) в рамките на последните пет години бяха организирани няколко регионални семинара, целящи увеличаване на познанията за начините за провеждане на оценка и управление на риска от тези материали на национално ниво.

Тяхната работа освен това осигури възможност държавите да допринесат финансово за увеличаването на способността на развиващите се държави за справяне с въпроси, свързани с нано-безопасността.