Търсене на наноматериали

ECHA пусна новата база данни ECHA CHEM. За повече информация относно прехода към ECHA CHEM вижте тук.  Повече информация

Показаните тук данни за наноматериалите произтичат от данните за регистрация по REACH на настоящата платформа за разпространение, която вече не се поддържа; тя ще остане блокирана, считано от 19 май 2023 г. Актуалните данни за регистрация по REACH се публикуват само на ECHA CHEM. За съжаление засега няма възможност за свързване на данните с този портал, нито за търсене в ECHA CHEM по свойства на наноматериалите или в инвентарни списъци.

Благодарим ви за разбирането по време на преходния период.


 

2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine

EC/List no: 479-950-7 CAS no: 31274-51-8
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory No
Belgian nano inventory No
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory
French inventory
Uses information
Environmental release category
Article Category
Product Category PC 39: Cosmetics, personal care products
Process Category
Sector of Use SU 0: Other
Belgian Inventory Uses (NACE)
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID