Търсене на наноматериали

ECHA пусна новата база данни ECHA CHEM. За повече информация относно прехода към ECHA CHEM вижте тук.  Повече информация

Показаните тук данни за наноматериалите произтичат от данните за регистрация по REACH на настоящата платформа за разпространение, която вече не се поддържа; тя ще остане блокирана, считано от 19 май 2023 г. Актуалните данни за регистрация по REACH се публикуват само на ECHA CHEM. За съжаление засега няма възможност за свързване на данните с този портал, нито за търсене в ECHA CHEM по свойства на наноматериалите или в инвентарни списъци.

Благодарим ви за разбирането по време на преходния период.


 

1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol

EC/List no: 219-372-2 CAS no: 2425-85-6
REACH Registration No
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
French inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
Article Category AC 0: Other
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
Process Category PROC 5: Mixing or blending in batch processes
PROC 7: Industrial spraying
Sector of Use SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE) AC 0
ERC 2
PC 9a
PROC 7
SU 10
SU 9
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID