Τα νανοϋλικά στην καθημερινή μας ζωή

 

Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και τις κατηγορίες προϊόντων, είτε πρόκειται για καλλυντικά, για βιομηχανικά χημικά, ή για φάρμακα.

Εξαιτίας της διαδεδομένης χρήσης τους, οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, αλλά και το περιβάλλον μπορεί να εκτίθενται σε αυτά με πολλούς και διάφορους τρόπους.

Οι εργαζόμενοι τα χρησιμοποιούν στην παραγωγική διαδικασία ως πρώτη ύλη. Μετά την κατεργασία τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους για δευτερεύουσες εφαρμογές, θα χρησιμοποιηθούν από πολύ περισσότερους είτε σε προϊόντα, όπως βαφές, είτε σε αντικείμενα, όπως εκτυπωτές. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των προϊόντων και αντικειμένων που έχουν κατασκευαστεί με χρήση νανοτεχνολογίας και αυτών που όταν χρησιμοποιούνται εξακολουθούν να περιέχουν ελεύθερα νανοσωματίδια.

Υπάρχει μια κοινή αντίληψη ότι τα νανοϋλικά θεωρούνται ουσίες ακριβώς όπως κάθε άλλη ουσία. Αυτό ισχύει, επίσης, για το καθεστώς τους από κανονιστική άποψη.

Ο ορισμός του όρου «ουσία» είναι τόσο ευρύς που καλύπτει κάθε μορφή ουσιών, όπως και τα σωματίδια νανοκλίμακας 1-100 nm (δηλ. τα νανοϋλικά). Ωστόσο, σε σύγκριση με άλλες ουσίες, τα νανοϋλικά μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά, όχι μόνο όταν χρησιμοποιούνται σε προϊόντα και αντικείμενα, αλλά και από άποψη εκτίμησης κινδύνου.

Γι' αυτόν τον λόγο, ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει διάκριση των νανοϋλικών από άλλα μεγαλύτερα σωματίδια στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της διαχείρισης κινδύνου.