Nanomateriaalit arjessamme

 

Nanomateriaaleja käytetään lähes kaikilla teollisuuden aloilla ja kaikissa tuoteluokissa, olipa kyse kosmetiikasta, teollisista kemikaaleista tai lääkkeistä.

Niiden laajan käytön vuoksi kuluttajat, työntekijät ja ympäristö voivat myös altistua niille monin eri tavoin.

Työntekijät käsittelevät niitä tuotantotyössä raaka-aineina. Kun materiaaleja jatkokäsitellään niiden elinkaaren aikana tuotantoketjun eri käyttötavoilla, monet henkilöt käyttävät niitä joko tuotteissa kuten maaleissa tai esineissä kuten tulostimissa. On erotettava toisistaan tuotteet ja esineet, jotka on valmistettu käyttämällä nanotekniikkaa, sekä tuotteet ja esineet, jotka sisältävät vielä käytön aikanakin vapaita nanohiukkasia.

Yleisen käsityksen mukaan nanomateriaalit ovat aivan samanlaisia aineita kuin muutkin aineet. Tämä pätee myös niiden asemaan sääntelyn kannalta.

Aineen määritelmä on niin laaja, että se kattaa myös kaikki aineen muodot mukaan lukien nanoskaalaan 1–100 nm kuuluvat hiukkaset (eli nanomateriaalit). Nanomateriaalit saattavat kuitenkin käyttäytyä myös riskinarvioinnin kannalta eri tavalla kuin muut aineet, kun niitä käytetään tuotteissa tai esineissä.

Tämän takia saattaa riskien arvioinnin ja hallinnan yhteydessä olla tarpeen tehdä ero nanomateriaalien ja muiden, isompien hiukkasten välillä.