Kāpēc zinātnieki interesējas par nanomateriāliem?

 

Nanomateriāli izraisa tik lielu interesi tāpēc, ka tie potenciāli var palīdzēt radīt jaunus un inovatīvus produktus daudzās nozarēs. Precīzāk kontrolējot reakcijas un atomu savstarpējo iedarbību nanolīmenī, nanomateriālus var ražot un to īpašības var kontrolēt ļoti neparastos veidos. Piemēram, būtu iespējams ražot labākas zāles,  kosmētikas līdzekļus, būvmateriālus vai zaļāku enerģiju.

Tas var būtiski un pozitīvi ietekmēt Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Par darbu ar nanomateriāliem vairāki zinātnieki ir saņēmuši Nobela prēmiju. Pēdējais šāds gadījums bija 2016. gadā, kad trim zinātniekiem no Eiropas tika piešķirta Nobela prēmija par nanomateriālu izpēti.

Nanomateriālu īpašību maiņa var nozīmēt ne tikai labākas tehniskās funkcijas, bet arī to, ka šie materiāli varētu ietekmēt cilvēkus un vidi citādi nekā ķīmiskās vielas, kas nav nanoformā.

Zinātnieki un regulējošās iestādes vēlas izprast, kā nanomateriāli var ietekmēt cilvēku veselību un vidi un vai esošie ķīmisko vielu nekaitīguma novērtēšanas veidi ir piemēroti nanomateriāliem, vai arī ir jāveic kādas izmaiņas.

ES ir finansējusi daudzus pētniecības projektus, kuru mērķis ir bijis gan atklāt nanomateriālu potenciālo pielietojumu, gan arī nodrošināt šo jauno materiālu nekaitīgumu cilvēkiem un videi. Šis darbs notiek sadarbībā ar ķīmisko vielu nozari un regulējošajām iestādēm visā pasaulē.

Šobrīd ES finansēto pētniecības projektu rezultātā par vides veselību un nanomateriālu nekaitīgumu ir sagatavoti 500 zinātniskie raksti, kas publicēti zinātniski recenzētos žurnālos. Daļējs šo publikāciju saraksts ir atrodams NanoSafety klasteru publikācijās  un Open Science publikāciju lappusēs.