Nanomateriāli kosmētikas līdzekļos

Kosmētikas līdzekļi

ES tirgū laistos kosmētikas līdzekļus regulē ar Kosmētikas līdzekļu regulu. Tā sniedz drošības satvaru un izveido centrālu paziņošanas sistēmu ES tirgū laistajiem kosmētikas līdzekļiem. Krāsvielas, konservanti un UV filtri, tostarp tādi, kas ir nanomateriāli, ir nepārprotami jālicencē.

Ražotājiem, importētājiem vai to ieceltajām trešām personām jāreģistrē savi kosmētikas līdzekļi, izmantojot Kosmētikas līdzekļu paziņojumu portālu. Ja kosmētikas līdzeklis satur nanomateriālus, paziņotājam jāidentificē nanomateriāls un jānorāda veids, kā tas var iedarboties uz cilvēku.

Eiropas Komisijai jālicencē krāsvielas, konservanti un UV filtri pirms to lietošanas kosmētikas līdzekļos. Pirms licencēšanas Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) pārskata toksikoloģiskos datus saistībā ar vielu, kurai nepieciešama licencēšana.

Lai uzzinātu, vai jūsu lietotais kosmētikas līdzeklis satur nanomateriālus, skatiet līdzekļa sastāvu uz produkta iesaiņojuma. Nanomateriāli kosmētikas līdzekļos jāmarķē ar vārdu “nano” iekavās pēc sastāvdaļas nosaukuma.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.