Nanomateriāli kosmētikas līdzekļos

Козметични продукти

ES tirgū laistos kosmētikas līdzekļus regulē ar Kosmētikas līdzekļu regulu. Tā sniedz drošības satvaru un izveido centrālu paziņošanas sistēmu ES tirgū laistajiem kosmētikas līdzekļiem. Krāsvielas, konservanti un UV filtri, tostarp tādi, kas ir nanomateriāli, ir nepārprotami jālicencē.

Ražotājiem, importētājiem vai to ieceltajām trešām personām jāreģistrē savi kosmētikas līdzekļi, izmantojot Kosmētikas līdzekļu paziņojumu portālu. Ja kosmētikas līdzeklis satur nanomateriālus, paziņotājam jāidentificē nanomateriāls un jānorāda veids, kā tas var iedarboties uz cilvēku.

Eiropas Komisijai jālicencē krāsvielas, konservanti un UV filtri pirms to lietošanas kosmētikas līdzekļos. Pirms licencēšanas Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) pārskata toksikoloģiskos datus saistībā ar vielu, kurai nepieciešama licencēšana.

Lai uzzinātu, vai jūsu lietotais kosmētikas līdzeklis satur nanomateriālus, skatiet līdzekļa sastāvu uz produkta iesaiņojuma. Nanomateriāli kosmētikas līdzekļos jāmarķē ar vārdu “nano” iekavās pēc sastāvdaļas nosaukuma.

 

 

Infografika

 

ECHA ir sagatavojusi šo infografiku EUON vajadzībām ar Eiropas Savienības atbalstu SMP-COSME programmas ietvaros.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Šajā dokumentā paustie viedokļi nekādā gadījumā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Ne ECHA, ne Eiropas Komisija nav atbildīgas par šajos dokumentos iekļautās informācijas iespējamo izmantošanu.