Medicīna

Zāļu tabletesNanomedicīna ir nanotehnoloģiju izmantošana slimību ārstēšanā un diagnostikā. Kur var izmantot šīs tehnoloģijas, kādus ieguvumus tās dod un kādas ir nanomedicīnas nākotnes perspektīvas?

Zāles tiek izstrādātas un laistas tirgū, lai novērstu, izārstētu vai ārstētu slimību vai medicīnisku stāvokļu simptomus. Tās satur aktīvo vielu, kas ārstē slimību vai mazina tās simptomus, kā arī neaktīvas sastāvdaļas, ko sauc par palīgvielām un kas palīdz nodrošināt vajadzīgo tekstūru un stabilitāti vai darbojas kā zāļu nesēji. Kā piemēru var minēt parasta pretsāpju līdzekļa ibuprofēna tableti, kurā ibuprofēns ir aktīvā viela, kas inhibē enzīmu, kurš ir iesaistīts iekaisumu, sāpes un drudzi izraisošo molekulu sintēzē, bet tabletes izveidei var izmantot neaktīvas sastāvdaļas, piemēram, cieti, laktozi vai silīcija dioksīdu.
 

Kāda ir atšķirība starp nanozālēm un tradicionālajām zālēm?

Nanozāles ir molekulāras sistēmas, kas sastāv no vairākām atšķirīgām sastāvdaļām (aktīvās vielas un vienas vai vairākām palīgvielām vai citiem materiāliem), kuras ir izstrādātas nanomērogā dažādu funkciju optimizēšanai. Līdz šim nanotehnoloģijas lielākoties ir izmantotas, lai uzlabotu aktīvās vielas fizikāli ķīmiskās īpašības. Piemēram, tās var tikt izmantotas, lai uzlabotu vielas šķīdību vai lai panāktu, ka viela šķērso imūnsistēmu un paliek asinīs pietiekami ilgi, lai izpildītu savu funkciju. Daudzas kandidātzāles, ko katru gadu sintezē farmācijas uzņēmumi, slikti šķīst ūdenī. Slikti šķīstošas zāles ilgi neizšķīst kuņģī, tāpēc samazinās šo zāļu farmakoloģiskā iedarbība, ja tās lieto iekšķīgi. Ar nanotehnoloģijām var piedāvāt risinājumu arī šāda veida problēmām.

Nanotehnoloģijas var palīdzēt nogādāt zāles tieši uz tām šūnām vai orgāniem, kur tās visvairāk nepieciešamas. Nanomateriālus var izmantot kā nesējus aktīvajām vielām, ko citādi nevarētu izmantot to augstās toksicitātes dēļ, piemēram, dažām pretvēža zālēm, lai mērķtiecīgi nogādātu tās tikai konkrētās vietās. Rezultātā ir iespējams izstrādāt mazāk toksiskas un iedarbīgākas zāles.

Uz nanozālēm attiecas tāds pats detalizēts drošuma novērtējums un reģistrācijas process kā uz visām citām zālēm ES. Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) konsultē par atļauju piešķiršanas procesu un sniedz vadlīnijas par zāļu izstrādi nanotehnoloģiju jomā.