Nanomateriālu iedarbība

Jebkuras bīstamas vielas riska novērtējuma galvenais aspekts ir iedarbības novērtēšana. Tas ir svarīgi, jo pat tad, ja ķīmiskā viela var radīt noteiktus draudus veselībai, bīstamību apzinās tikai tad, kad cilvēks tiek faktiski pakļauts šīs vielas iedarbībai. Šis princips attiecas arī uz nanomateriāliem. Tāpēc ir svarīgi izprast, vai un kā cilvēki var tikt pakļauti nanomateriālu iedarbībai ikdienas dzīvē, tostarp darbā un mājās.

Nanomateriāli parasti salīp kopā, veidojot lielākus objektus, ko sauc par agregātiem un aglomerātiem un kas ietekmē šo vielu mijiedarbību, piemēram, ar plaušu audiem.

Daudzos tirgū pieejamos izstrādājumos nanomateriāli ir iekļauti dažādās matricēs, kas ietekmē to pieejamību lietotājam vai videi.

Vai nanomateriāli var atbrīvoties no šādām matricēm un cik viegli nanomateriāli “izdalās” no lielākiem agregātiem un aglomerātiem? Lai noteiktu nanomateriālu izdalīšanos no pulveriem, ir izstrādāta vispārīga sistēma (ISO/TS 12025:2012).

Tiek veikti pētījumi un izstrādāti jauni rīki (piemēram, personīgie monitori) nanodaļiņu iedarbības mērīšanai darbavietā.